Alle samlinger
7. Fakturering
7.20 Fakturalinjer pr. arbejdstype
7.20 Fakturalinjer pr. arbejdstype
Opdateret over en uge siden

Som udgangspunkt er der en linje pr. opgave på en faktura, men hvis du hellere vil have en linje pr. arbejdstype, skal du markere en linje på fakturaen og klikke på knappen Linjer pr arbejdstype i båndet for oven.

Nu er alle tidsregistreringer på den valgte opgave blevet grupperet efter deres arbejdstype.

Du kan altid gå tilbage til linjer pr. opgave ved at klikke på Linjer pr. opgave.

Det du skal være opmærksom på, når man bruger disse to knapper er, at teksten man har skrevet vil blive slettet. Derfor skal du altid starte med at ombryde og derefter skrive din tekst.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?