Opdateret d. 30.04.2020

1.1 Definitioner

2.1 Vilkår og betingelser

3.1 Din konto

4.1 Betalinger

5.1 Frivillig lukning af konto

6.1 Inaktiv konto

7.1 Forpligtelse som kunde

8.1 Specielle regler

9.1 Fortrolighedspolitik

10.1 Klager

11.1 Ansvarsbegrænsning

12.1 Bekæmpelse af hvidvaskning

13.1 Overholdelse af konto

14.1 Sikkerhed

15.1 Ejendomsret

16.1 Vilkårenes uafhængighed

17.1 Overdragelse

18.1 Aftale

19.1 Lovvalg

20.1 Regler for beskyttelse af personlige oplysninger

21.1 Derby25 Shop

Definitioner

1.2 Generelle vilkår og betingelser for Derby.dk.

1.3 ”Dansk ikrafttrædelsesdato”: Den 01. Marts 2014.

1.4 ”Operatør”: 25Syv A/S, et selskab, der er stiftet i Danmark, og er en del af AB Trav og Galopp.

1.5 ”Kontoindehaver” er personen der har indgået og oprettet kontoen og accepteret reglerne med Derby25.

1.6 ”Derby25-Konto” er en midlertidig eller permanent konto, der anvendes af kontoindehaver til transaktioner og væddemål i god tro.

1.7 ”Licens” er Spillemyndighedens tilladelser til at udbyde væddemål og onlinekasino. Derby25 er underlagt overvågning af Spillemyndigheden, der er en dansk myndighed under SKAT. Læs mere på www.skat.dk

1.8 ”Myndighederne” er Spillemyndighederne i Danmark.

1.9 ”Spilafgiften” er den særlige skat, der betales for væddemål i Danmark af spille udbyderen.

Vilkår og betingelser:

2.2 Disse vilkår og betingelser, specifikke regler for individuelle spil, samt tilbud og eventuelle andre vilkår og betingelser, som Derby25.dk offentliggør på hjemmesiden, eller som på anden vis formidles til dig i forbindelse med spillene og/eller hjemmesiden kan til enhver tid ændres af Derby25.dk.

2.3 Disse vilkår og betingelser er gældende for din brug af spillene, de relevante internet-, mobil- og andre platforme via hjemmesiden.

2.4 Hjemmesiden og spillene tilbydes af Derby25.dk.

2.5 Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og Derby25.dk.

2.6 Derby25 opererer under 25Syv A/S. 25Syv A/S har licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 01. Marts 2014. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. 25Syv A/S har licens til at udbyde spil i Danmark og er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

2.67 Disse vilkår og betingelser træder i kraft, så snart du opretter en konto på Derby25.dk. Dermed viser du Derby25.dk, at du har læst disse vilkår og betingelser og accepterer dem. Når du bruger hjemmesiden eller en del deraf, viser du, at du er enig i disse vilkår og betingelser.

2.8 Du skal læse alle disse vilkår og betingelser grundigt igennem, inden du klikker på "Opret konto". Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, må du ikke benytte eller fortsætte med at benytte hjemmesiden.

2.9 Du forstår og accepterer fuldt ud, at du er bundet af disse vilkår og betingelser.

2.10 Derby25.dk forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser og dermed ændre denne aftale mellem dig og Derby25.dk. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for dig, vil disse blive varslet over for dig (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang du tilgår hjemmesiden efter ændringernes foretagelse) og ændringerne vil træde i kraft med min. 1 måneds varsel. Hvis du ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må du ophøre med at anvende hjemmesiden.

2.11 Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er slået op på hjemmesiden. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for de spil, du vælger at deltage i og/eller eventuelle kampagner / tilbud / bonusser / konkurrencer, som du vælger at aktivere / deltage i, så du er opdateret om alle vilkår og betingelser, hver gang du spiller. Du kan let se, om disse vilkår og betingelser er ændret, ved at se på versionsnummeret og datoen for de aktuelle vilkår og betingelser i afsnit 1.0.

2.12 Regler for og forklaringer om deltagelse i Derby25.dks Spil, vedligeholdelse af din konto hos Derby25.dk, fortrolighedspolitik og andre vigtige oplysninger findes i separate afsnit i disse vilkår og betingelser og er således at betragte en integreret del af disse vilkår og betingelser.

2.13 Du accepterer at du må modtage marketingsmateriale om bonusser, kampagner og nyheder via nyhedsbreve og SMS-service.

Din konto

3.2 Tilmelding og åbning af konto

3.3 For at kunne deltage i et spil om rigtige penge skal du først åbne en Derby25 spillekonto og sætte penge ind på kontoen som beskrevet i de følgende afsnit.

3.4 Derby25.dk har ret til at udpege udbydere af betalingsløsninger, som kan handle og modtage og/eller udbetale penge på vegne af Derby25.dk.

3.5 Du må kun have én konto på hjemmesiden. Hvis du forsøger at åbne mere end én konto, kan alle de konti, du forsøger at åbne, blive spærret eller lukket.

3.6 Hvis du opdager, at du har mere end én konto under forskellige navne, skal du omgående underrette Derby25.dk derom.

3.7 Du anmoder om at åbne en konto ved at udfylde registreringsformularen og sende den til Derby25.dk online og herefter acceptere vore vilkår og betingelser. Derby25.dk forbeholder sig ret til at nægte at åbne en konto.

3.8 Du skal indtaste alle de obligatoriske oplysninger, du bliver bedt om, på tilmeldingsformularen og bekræfte de registrerede oplysninger med en digital signatur (NemID), hver gang du logger på din konto. Navn, adresse, CPR-nr. (eller lignende identifikationsnummer) og andre kontaktoplysninger som e-mail-adresse, bopæl og relevante betalingsoplysninger skal være sande og korrekte. Det er alene dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du afgiver, er sande, fuldstændige og korrekte, og du erklærer hermed over for Derby25.dk, at de afgivne oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte. Du gøres opmærksom på, at Derby25.dk enten på egen hånd eller via tredjemand foretager kontrol af de kunder, som åbner en konto. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumenter til Derby25.dk som f.eks. kopi af kørekort, så denne kan kontrollere dine kontooplysninger. Din konto kan spærres eller lukkes, hvis du ikke afgiver de ønskede oplysninger eller dokumenter eller hvis du afgiver forkerte eller vildledende oplysninger eller dokumenter.

3.9 Det er alene dit ansvar at sikre, at dine loginoplysninger opbevares sikkert. Du må ikke videregive dine loginoplysninger til andre. Derby25.dk er ikke ansvarlig for misbrug af din konto af tredjemand på grund af din videregivelse af dine loginoplysninger til tredjemand, uanset om det sker bevidst eller ved et tilfælde eller aktivt eller passivt, idet præceptiv lovgivning om hæftelse og ansvar ikke søges fraveget ved denne bestemmelse.

3.10 Du må ikke overføre penge fra din konto til andre spillere eller modtage penge fra andre spillere til din konto.

3.11 Indtil de oplysninger der henvises til i punkt 3.8 er tilvejebragt af kunden og godkendt af Derby25 kan kontoindehaveren kun få en midlertidig konto, Det betyder at kontoen hvor kontoindehaveren ikke har indsendt de nødvendige oplysninger, vil være en midlertidig konto, hvor følgende regler gælder.

A. Der kan ikke foretages udbetaling fra en midlertidig konto til en kunde.

B. En kunde kan ikke indbetale mere end 10.000 DKK på en midlertidig konto.

C. Medmindre indehaveren af en midlertidig konto indsender den nødvendige påkrævede dokumentation, inden for 30 dage fra åbning af kontoen, eller der er givet falske oplysninger, vil Derby25 lukke den midlertidige konto. Dette betyder at kun tilbageværende indbetalinger vil kunne tilbagebetales til kunden, altså penge der ikke har været sat i spil.

3.12 Derby25 forbeholder sig ret til efter eget valg og til enhver tid at:

• Nægte at åbne en konto hos Derby25, blokere eller lukke en eksisterende Derby25 konto uden angivelse af årsag.

• Nægte at acceptere pengetransaktioner uden angivelse af årsag.

• Fjerne en kontoindehavers deltagelse i salgsfremmende aktiviteter, konkurrencer eller øvrige tjenester, når som helst Derby25 vurderer, at der er en berettiget bekymring for, at Derby25 kontoen er blevet anvendt eller kan blive anvendt til ulovlige eller ureelle forhold

• Anmode om dokumenter, der bekræfter kontoindehaverens identitet, berettigelse til at anvende et særligt Kort og/eller øvrige forhold, før indbetalinger og/eller udbetalinger gennemføres.

• Inddrage og/eller konfiskere midler, der er til rådighed på en suspenderet konto, og/eller nægte at honorere et krav, i tilfælde af at reglerne direkte eller indirekte er blevet overtrådt og/eller uberettigede eller kriminelle handlinger har fundet sted, eller at der er mistanke om, at sådanne handlinger har fundet sted i forbindelse med en spilbegivenhed og/eller drift af en Derby25 konto.

3.13 Der tildeles ikke renter på en Derby25 konto.

3.14 En kontoindehaver vælger et personligt brugernavn og kontoindehaveren vælger selv password. Det er ikke muligt at ændre brugernavn. En indehaver af en midlertidig konto, kan logge ind på hjemmesiden med sit brugernavn og password. En indehaver af en permanent konto skal logge ind på hjemmesiden, ved brug af sit personlige NemID. Det er kontoindehaverens eget ansvar ikke at dele nogle af disse oplysninger. Hvis kontoindehaveren har grund til at tro, at andre har fået kendskab til disse oplysninger, bør kontoindehaveren omgående kontakte Derby25 kundeservice. Hvis en kontoindehaver mister, deler eller fortæller sit konto login, skal Derby25 ikke være ansvarlig for og vil ikke blive gjort ansvarlig for krav, der vedrører denne Derby25 konto.

3.15 Du kan til enhver tid efter eget skøn vælge at udelukke dig selv fra at spille et spil under selvudelukkelse på din konto. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan du ikke åbne eller benytte din konto.

3.16 Permanent udelukkelse.
Ved en permanent udelukkelse lukkes din konto, og din tilmelding ophører. Du kan ikke tilmelde dig som kunde hos Derby25.dk igen før 1 (et) år efter lukning af kontoen.

3.17 Midlertidig udelukkelse.
Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv fra at spille hos Derby25.dk direkte på hjemmesiden og spærre din konto i en af følgende, forudbestemte perioder: 24 timer, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan i øvrigt kontakte vores supportservice for at vælge en anden udelukkelsesperiode på over en måned.

3.18 Ved en midlertidig eller permanent udelukkelse får du endvidere mulighed for at blive registreret i Spillemyndighedens register, hvilket betyder, at du blokeres og udelukkes fra alle hjemmesider udbudt af autoriserede operatører i Danmark (herunder alle Derby25.dks varemærker) i den relevante udelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om det nationale register får du ved at følge dette link: ROFUS

3.19 Det er et lovkrav, at du fastsætter en grænse for, hvor meget der kan indbetales på din spillekonto. Efterfølgende har du mulighed for at ændre denne grænse for dine indbetalinger i form af en øvre grænse for daglige, ugentlige eller månedlige indbetalinger. Dette kan du ændre under dine kontoindstillinger i øverste højre hjørne, når du er logget ind. En anmodning om at forhøje en eksisterende indbetalingsgrænse træder først i kraft 24 timer efter anmodningen, mens en anmodning om at sænke en indbetalingsgrænse træder i kraft med det samme. Den daglige, ugentlige eller månedlige periode træder i kraft og tælles fra det minut den nye indbetalingsgrænse bestemmes af dig.

Betalinger.

4.2 Du kan kun deltage i et spil, hvis du har nok penge på din spillekonto til at deltage. Derby25.dk giver ingen kredit af nogen art til at deltage i et spil.

4.3 Alle oplysninger, som er nødvendige til indbetaling af penge på din konto, fremgår af "Min konto" og "Indbetaling" på hjemmesiden. Du kan bruge enhver af de metoder, som fremgår af disse sider (med løbende ændringer).

4.4 Afhængigt af den valgte metode kan indbetalingerne være pålagt gebyrer. Aktuelle gebyrer vedrørende indbetaling af penge fremgår af "Min konto" og "Indbetaling" for hver indbetalingsmetode. Din bank kan uafhængigt opkræve gebyr for overførsler og andre betalingsmetoder.

4.5 Det er kun muligt at spille i DKK (Danske Kroner)

4.6 Ved brug af kredit- eller hævekort til indbetaling af penge gennemføres indbetalingen først, når Derby25.dk har modtaget godkendelse og autorisationskode. Hvis Derby25.dk ikke modtager en autorisation, krediteres din konto ikke med beløbet.

4.7 Derby25.dk forbeholder sig ret til at bruge andre procedurer og midler til at bekræfte din identitet ved overførsel af indbetalinger til din konto.

4.8 Derby25.dk yder ingen kredit for brug af tjenesten og accepterer ikke kontante betalinger.

4.9 En kreditsaldo på din konto er ikke rentebærende.

4.10 Gevinster sættes ind på din konto når et spil du har satset på afgøres og udfaldet, du har satset på, er indtruffet. Se i øvrigt nærmere nedenfor, for regler for hvornår de enkelte typer af væddemål betragtes som afgjort.

4.11 Hvis Derby25.dk ved en fejl krediterer en gevinst eller penge, som ikke tilhører dig, på din konto, uanset årsagen, tilhører beløbet fortsat Derby25.dk. Beløbet vil blive overført fra din konto til Derby25.dk. Hvis du, inden Derby25.dk er blevet klar over fejlen, har hævet penge, som ikke tilhører dig, udgør det fejlagtigt betalte beløb et beløb, som du skylder Derby25.dk, uden at dette berører eventuelle andre retsmidler, som følger af gældende lov. I tilfælde af en forkert kreditering er du forpligtet til straks at orientere Derby25.dk via e-mail.

4.12 Du kan hæve et beløb op til det beløb, som ikke er låst til eventuelle bonusser og/eller andre omsætningskrav, ved at lave en udbetaling på en af Derby25.dk's platforme.

4.13 Meddelelser vedrørende udbetalinger skal afgives via ens spilkonto. Derby25.dk accepterer ikke en udbetaling via telefon, livechat eller e-mail. Medarbejdere hos Derby25.dk må ikke tilsidesætte disse anvisninger.

4.14 Af sikkerhedshensyn må du i løbet af 24 timer kun hæve maksimalt DKK 100.000, medmindre der inden er aftalt et større beløb.

4.15 Derby25.dk forbeholder sig ret til at kreditere dig ved brug af samme metode, som du tidligere har foretaget indbetaling med.

4.16 Derby25.dk kan anmode om identifikationsdokumenter for alle udbetalinger.

4.17 Såfremt du ønsker at hæve penge fra din konto, før de indbetalte penge er omsat på hjemmesiden minimum éen gang, kan der pålægges et gebyr på 5% på udbetalingen.

4.18 Derby25 skal holde kontoindehaverens midler adskilt fra Derby25 egne midler på en separat kundekonto hos et pengeinstitut, der er godkendt af Spillemyndigheden.

4.19 En kunde må kun fortage indbetalinger med vedkommendes personlige kort, eller via vedkommendes personlig konto der er oprettet ved et pengeinstitut eller deres licenstagere.

4.20 Udbetaling sker via Nemkonto.

4.21 Alle betalinger sker til 25Syv A/S, Torvet 14, 1. 8600 Silkeborg. CVR: 30897765. support@derby25.dk

Frivillig lukning af spillekonto

5.2 Du kan lukke din konto når som helst, og Derby25.dk refunderer da hurtigst muligt alle penge fra din konto, dog senest fem arbejdsdage efter lukningen af din konto.

5.3 Tilbagebetalingsmetoden vælges efter Derby25.dks skøn.

5.4 Hvis du ikke logger på din konto via Internettet i en periode på et (1) år, kan din konto blive lukket i overensstemmelse med reglerne, efter der er sendt besked til din tilmeldte e-mail-adresse.

5.5 Derby25.dk forbeholder sig ret til at tilbageholde og fjerne en bonus, som du er blevet tildelt, hvis denne bonus ikke anvendes inden 90 dage fra datoen, hvor den blev tildelt. Det samme gælder for gevinster, der stammer fra væddemål med gevinster fra bonus.

5.6 Ved selvudelukkelse, vil kunden ikke have adgang til deres Derby25 konto, og under udelukkelsesperioden kan kontoen ikke genåbnes. Dette gælder både hvis kunden har udelukket sig på Derby25 eller via ROFUS.

Inaktive konti
6.1 En inaktiv konto er en konto, hvorpå der ikke er registreret nogen former for log-ind/ud i en periode der overstiger tolv (12) måneder, og som indeholder rigtige penge.

6.2 Hvis din konto er inaktiv/suspenderet, men du stadig har åbne/igangværende spil, vil eventuelle gevinster blive udbetalt efter aftale med dig, når dit sidste åbne/igangværende væddemål er afsluttet.

Dine forpligtelser som Kunde

7.2 Du er over 18 år og må deltage i de spil, der udbydes på hjemmesiden.

7.3 Du må kun bruge hjemmesiden og din konto med henblik på din reelle deltagelse i spillene og ikke med andre formål for øje. Du deltager i spillene alene på et privat og ikke-professionelt grundlag og alene med et fritids- og underholdningsformål for øje.

7.4 Du deltager i spillene på egne vegne og ikke på vegne af en anden person.

7.5 Du er bosiddende i Danmark.

7.6 Alle oplysninger, som du giver til Derby25.dk i løbet af aftalens gyldighedsperiode, er sande, fuldstændige og korrekte, og du underretter omgående Derby25.dk om en given ændring af disse oplysninger.

7.7 Alle gevinster er skattefrie i henhold til danske skatteregler.

7.8 Ingen af de penge, som du indbetaler på din konto, er ulovlige og stammer navnlig ikke fra ulovlige aktiviteter eller en ulovlig kilde.

7.9 Du benytter ikke Hjemmesiden til ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

7.10 Du ved, at ved at deltage i spillene løber du en risiko for at tabe de penge, du har indbetalt på din konto.

7.11 Du må ikke være involveret i nogen form for svigagtig, aftalt eller anden ulovlig aktivitet på dine eller tredjemands vegne ved deltagelse i spillene, og du må ikke gøre brug af softwareunderstøttede metoder eller teknik eller hardwareudstyr i din deltagelse i spillene. Derby25.dk forbeholder sig hermed ret til at annullere eller lukke din konto eller annullere din deltagelse i et spil i tilfælde af sådan adfærd.

7.12 Hvad angår indbetalinger og udbetalinger af penge til og fra din konto, må du kun bruge kreditkort eller et andet finansielt instrument, som er gyldigt og lovligt tilhører dig.

7.13 Den computersoftware, som vi gør tilgængelig for dig, ejes af Derby25.dk eller tredjemand og beskyttes af ophavsretslovgivning og anden intellektuel ejendomsret. Du må kun bruge denne software til eget fritidsformål i henhold til gældende regler, vilkår og betingelser, som fremgår af nærværende, og i henhold til gældende lovgivning, regler og bestemmelser.

7.14 Du anerkender, at det er umuligt at opnå helt fejl- og mangelfri computersoftware. Du forpligter dig til omgående skriftligt at underrette Derby25.dk om eventuelle fejl eller mangler i Derby25.dks onlinespillesystem, som du bemærker, når du spiller. Du accepterer, at Derby25.dk kan justere saldoen på din konto i det usandsynlige tilfælde, at der forekommer en softwarefejl, som uretmæssigt tildeler præmiepenge eller en gevinst.

7.15 Derby25 tolerer på ingen måde aftalt spil eller anden form for matchfixing. Kunderne vil blive overvåget af en række manuelle såvel som automatiske redskaber, så vores kunder kan være sikre på, at de spiller i et fair miljø.

7.16 Derby25 kan til enhver tid spærre eller begrænse indskudsmuligheder, annullere afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler, ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:
• Spil på væddemålsspil fra folk, der er ansat i betting branchen
• Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation
• Spil mod sig selv
• Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere.

7.17 Derby25 kan til enhver tid, trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens netspilskonto, underkonto eller bonuskonto.hvis spilleren, ifølge Derby25 har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, Endvidere forbeholder Derby25 sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

Specielle regler

8.2 Der findes for de forskellige produkter, som Derby25.dk tilbyder; odds/livebet, casino, særlige regler, vilkår og bestemmelser. Disse vil være yderligere beskrevet i afsnit 2 (odds / livebet), afsnit 3 (casino)

8.3 Ved at acceptere de generelle vilkår og betingelser, accepterer du samtidigt de særlige vilkår og betingelser for brug af Derby25.dks produkter

Fortrolighedspolitik

9.2 Du anerkender og giver dit samtykke til Derby25.dks behandling af dine personlige data med henblik på, at du kan få adgang til og bruge hjemmesiden, deltage i spil og få adgang til flere tjenester. Hvis du ikke er enig i reglerne for denne politik, bedes du stoppe brugen af vores produkter.

9.3 Derby25.dk er underlagt den danske persondatalov og databeskyttelseslov og behandler dine personlige data i henhold til lovgivningen. Endvidere beskytter Derby25.dk dine personlige oplysninger og respekterer dit privatliv i henhold til bedste forretningspraksis og gældende lovgivning. (Læs 20.1 Regler for beskyttelse af personoplysninger for yderligere informationer).

9.4 Derby25.dk gør kun brug af dine personlige oplysninger for, at du kan deltage i spillene, og for at udføre det driftsarbejde, der er relevant for din deltagelse i spillene.

9.5 Derby25.dk behandler dine personlige data med henblik på at udføre en kontrolproces vedrørende din deltagelse i spillene.

9.6 Dine personlige data oplyses ikke til tredjemand, medmindre det er nødvendigt for at behandle dine anmodninger, f.eks. udførelse af transaktioner på din konto eller deltagelse i spil, for at foretage en kontrol, eller medmindre det er lovbestemt. Idet Derby25.dks forretningspartnere eller leverandører eller serviceleverandører kan være ansvarlige for visse dele af den generelle funktion eller drift af hjemmesiden, kan personlige oplysninger videregives til disse. Du giver hermed dit samtykke til enhver videregivelse af disse oplysninger.

9.7 Du har ret til at se personlige data, der gemmes af Derby25.dk om dig. Du har endvidere ret til at se oplysninger for de seneste 12 måneder om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Du kan se alle tidligere transaktioner under din konto, du er også velkommen til at kontakte Derby25 kundeservice for hjælp hertil.

9.8 Du giver hermed dit samtykke til, at Derby25.dk kan opbevare og gemme dine personlige data (herunder transaktionsdata), også efter din konto er lukket eller opsagt, i det omfang det kræves i henhold til dansk lovgivning.

9.9 Du skal straks orientere Derby25.dk ved at ændre din profil eller andet om ændringer i oplysninger, som du har afgivet ved tilmelding og åbning af din medlemskonto.

9.10 For at yde dig en effektiv service kan Derby25.dk og/eller dens serviceudbydere være nødt til at overføre dine personlige data fra et land til et andet. Du giver hermed dit samtykke til, at dine personlige data må overføres på denne måde.

9.11 I forbindelse med administrationen af din konto og tilhørende transaktioner kan Derby25.dk anvende kreditvurderingsbureauer samt organer, der arbejder med afdækning af svindel og hvidvaskning, som kan have registeret oplysninger om dig. Du giver hermed dit samtykke til denne afgivelse af oplysninger.

9.12 Uanset ovenstående kan Derby25.dk offentliggøre oplysninger om enkelte kunders særlige gevinster på hjemmesiden. Sådanne offentliggørelser omfatter den relevante kundes brugernavn og det vundne beløb, og du accepterer og godkender hermed, at dette offentliggøres på hjemmesiden.

9.13 For at gøre dit besøg på hjemmesiden mere brugervenligt, følge besøg på hjemmesiden og forbedre tjenesten indsamler Derby25.dk lidt oplysninger, som sendes fra din browser, i form af en såkaldt cookie. Du kan, hvis du ønsker det, slå denne cookie-funktion fra (følg vejledningen i din browser). Du skal dog vide, at du ved at slå cookie-funktionen fra kan begrænse brugen af hjemmesiden. For flere informationer om hvordan vi anvender cookies, læs venligst vores cookiepolitik her .

9.14 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden, så gennemgå venligst ofte denne. Datoen for sidste revision vises på denne side. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi bestræbe os på at informere dig på forhånd via e-mail, på hjemmesiden, i appen eller andre aftalte kommunikationskanaler.

Klager

10.2 Hvis du har en klage, kan sende en e-mail til kundesupport på support@Derby25.dk

10.3 Klagen skal indeholde oplysninger om din identitet og der skal gives en tydelig begrundelse for din klage. Såfremt dette ikke overholdes kan Derby25.dk afvise din klage.

10.4 Derby25.dk bestræber sig på, at behandle alle klager hurtigst muligt. Hvis Derby25.dk ikke har afgjort klagen inden for 14 dage vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen.

10.5 En uoverensstemmelse mellem kontoindehaver og operatør, som ikke kan løses i henhold til Derby25 regler, skal afgøres i overensstemmelse med gældende dansk lov.

 Ansvarsbegrænsning

11.2 Du tilgår hjemmesiden og deltager i spil på egen risiko. Hjemmesiden og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte.

11.3 Uden forbehold af det generelle indhold af ovenstående bestemmelser stiller derby25.dk, dens ledelse, medarbejdere, partnere, serviceudbydere:

11.4 ingen garanti for, at softwaren eller hjemmesiden er egnet til formålet,

11.5 ingen garanti for, at softwaren og hjemmesiden er uden fejl,

11.6 ingen garanti for, at hjemmesiden og/eller spillene kan tilgås uden afbrydelse,

11.7 Derby25 er ikke ansvarlige for

Tab af penge som konsekvens ved at spille på Derby25.dk,

Omkostninger og udgifter,

Fejl, trykfejl, fejlfortolkning, fejllæsning, stavefejl og åbenlyse fejl.

Overtrædelse af Derby25 regler,

Rådgivning fra Derby25

Kriminelle handlinger.

11.8 Hverken direkte, indirekte, følgetab, tilfældigt eller andet tab, som opstår i forhold til din brug af hjemmesiden eller din deltagelse i spillene.

11.9 Du accepterer hermed at holde følgende skadesløse og ansvarsfrie: Derby25.dk, dens ledelse, medarbejdere, partnere og serviceudbydere i forhold til omkostninger, udgifter, tab, krav og ansvar uanset, hvordan det er opstået i forhold til din brug af hjemmesiden eller din deltagelse i spillene.

11.10 Kontoindehaver tilrådes at overholde gældende lovgivning i Danmark

Bekæmpelse af hvidvask

12.2 Derby25.dk overholder den danske lov om bekæmpelse af hvidvask af penge og tilhørende bestemmelser. Derby25.dk skal rapportere mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder i Danmark.

12.3 Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter vedrørende et spil på hjemmesiden, skal du straks rapportere det til Derby25.dk.

12.4 Derby25.dk kan suspendere, spærre eller lukke din konto og tilbageholde penge, hvis det sker i medfør af loven om bekæmpelse af hvidvask.

Overholdelse af konto

13.2 Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning, eller Derby25.dk har god grund til at mistænke dig for, at du har gjort det, forbeholder Derby25.dk sig ret til, at:
• nægte at genåbne din konto,
• suspendere eller lukke din konto, og/eller
• tilbageholde penge på kontoen (samt indbetaling) og bruge disse penge på kontoen til dækning af en skade forårsaget af dig eller gevinster vundet som følge af svigagtige aktiviteter eller gevinster, som på anden vis er i strid med disse vilkår og betingelser.

13.3 Hvis Derby25.dk har mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller svigagtige aktiviteter ved brug af hjemmesiden, eller at du har problemer i forhold til dine kreditorer eller på anden måde kan skade vores virksomhed, kan vi fastfryse eller opsige din konto eller annullere en indsats helt efter vores eget skøn.

13.4 Hvis din konto midlertidigt suspenderes, men ikke lukkes permanent, træffer Derby25.dk inden for rimelig tid beslutning om håndteringen af den relevante konto, og du underrettes om den endelige beslutning.

13.5 Du anerkender, at Derby25.dk tager den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning på en måde, der kan føre til Derby25.dks suspendering eller permanente opsigelse af din konto.

Sikkerhed

14.2 Derby25 opretholder streng fortrolighed vedrørende alle relationer til en Kontoindehaver. Data vil alene blive offentliggjort, hvis dette påkræves af Myndighederne, en dommer eller en anden offentlig instans. I tilfælde af, at en Kontoindehaver har overtrådt Derby25reglerne, kan data offentliggøres til tredjemand med henblik på efterforskning.

14.3 En indehaver af en permanent Derby25 konto skal logge ind ved brug af vedkommendes personlige NemID. Det er Kontoindehaverens ansvar ikke at dele disse oplysninger med en tredjemand. Har kontoindehaver grund til, at tro på, at en tredjepart har fået adgang hertil skal de straks kontakte Derby25 kundeservice.

14.4 Internetkommunikation mellem kunde og udbyder opbevares af sikkerheds og regnskabsmæssige grunde.

14.5 Indbetalinger fra kort kan til enhver tid blive helt og/eller delvist nægtet pga. sikkerhedssystemer, der administreres i samarbejde med en PSP og/eller et Pengeinstitut. Derby25 medarbejdere administrerer ikke de pågældende systemer, ligesom de ikke har kendskab til årsagerne til, at en indbetaling måtte blive nægtet.

14.6 Derby25 skal tage alle rimelige skridt til at sikre, at Derby25 godkendte computersystem giver en kunde, der har fortaget en indsats, samt deltaget i et spil, der bliver afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller en fejl i kundens computersystem, der forhindrer kunden i at fortsætte spillet, mulighed for, efter genoprettelse af systemet, at genoptage sin deltagelse i det spil, der blev afbrudt, fra tidspunktet umiddelbart før afbrydelsen.

Hvis Derby25 computersystem ikke gør det muligt for kunden at fortsætte efter genoprettelse af systemet, hvor et spil er blevet afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller kundens computersystem, skal Derby25:

Sikre, at spillet afsluttes, eller refundere indsatsen til kunden ved at overføre beløbet til kundens Derby25 konto.

Hvis et spil påbegyndes, men mislykkes pga. en fejl i Derby25 computersystem, skal Derby25:

Refundere det beløb, der er satset i spillet, til kunden ved at kreditere beløbet på kundens konto hos Derby25 eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til kunden på en godkendt måde og, hvis kunden har en indtjent men ikke modtaget kredit på det tidspunkt, hvor spillet mislykkes, kreditere pengeværdien af kreditbeløbet på kundens konto eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, betale beløbet til kunden på en godkendt måde

Afholde sig fra at afvikle et yderligere spil, hvis der er sandsynlighed for, at spillet bliver berørt af samme fejl.

Således skal Derby25 ikke holdes ansvarlig for (dog ikke begrænset til):

·         Transmission, modtagelse af data eller oplysninger på nettet

·         Alle funktionssvigt i netværket, der forhindrer afvikling af et spil

·         Fejl i materiale i modtage- eller kommunikationskredsløb

·         Tab af data

·         Skade forårsaget af en virus, computerfejl eller teknisk fejl.

·         Beskadigelse af kundens materiale

·         Fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget spilsystemet.

Ejendomsret

15.2 Derby25.dk er eneejer af varemærket Derby25 og Derby25-logoet. Uautoriseret brug af Derby25-varemærket og Derby25-logoet kan føre til retsforfølgelse.

15.3 Hjemmesiden er Derby25.dks entydige ressourcelokalisering, og der kan ikke foretages uautoriseret brug af denne URL på et andet Websted eller en digital platform uden vores forudgående skriftlige samtykke.

15.4 Derby25.dk er ejer eller licenshaver af rettighederne til teknologien, softwaren og forretningssystemer, der anvendes på hjemmesiden.

15.5 Indhold og struktur af siderne på Derby25.dks Websted er underlagt ophavsret © og databaserettigheder ejet af Derby25.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret til dette Websted omfatter al tekst, grafik, kode, alle filer og links og tilhører Derby25.dk, og hjemmesiden må ikke reproduceres, overføres eller gemmes helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Din tilmelding til og brug af vores system overdrager ingen rettigheder af nogen art til intellektuel ejendom indeholdt i systemet.

15.6 Links til hjemmesiden og dets sider må ikke lægges på et andet Websted uden forudgående skriftligt samtykke fra Derby25.dk.

15.7 Du accepterer, at du ikke vil bruge automatisk eller manuelt udstyr til at overvåge Derby25.dks websider eller indhold derpå. Uautoriseret brug eller reproduktion kan retsforfølges.

Vilkårenes uafhængighed

16.2 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser hævdes at være ulovlige eller ikke at kunne håndhæves, udgår denne eller disse bestemmelser fra disse vilkår og betingelser, og alle øvrige bestemmelser er fortsat gældende.

Overdragelse

17.2 Derby25.dk forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller overføre aftalen.

Den fuldstændige aftale og antagelighed

18.2 Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Derby25.dk, hvad angår dette Websted, og undtagen i tilfælde af svig erstatter den al tidligere eller midlertidig kommunikation eller tilsvarende tilbud, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og Derby25.dk, hvad angår hjemmesiden.

18.3 En skriftlig version af disse vilkår og betingelser og enhver meddelelse, der gives elektronisk, kan gøres gældende i en retssag eller administrative sagsanlæg på grundlag af eller vedrørende disse vilkår og betingelser i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser som øvrige forretningsdokumenter og oplysninger, der oprindeligt udarbejdes og gemmes på papir.

Lovvalg og værneting

19.2 Disse vilkår og betingelser er underlagt gældende lovgivning i Danmark, og parterne er underlagt danske domstoles myndighed.

Regler for beskyttelse af personlige oplysninger

 20.2 Derby25 må indsamle og behandle personoplysninger om Kontoindehaveren til følgende formål:

Levering af spille- og væddemålstjenester;

Juridiske årsager

Lovmæssige årsager

Identifikation samt verifikation

Marketingsformål (hvis kunden har givet deres accept).

20.3 Alle ovennævnte foranstaltninger er iværksat med henblik på at sikre over for Kontoindehavere, at personlige oplysninger til enhver tid:

Behandles i overensstemmelse med de berørte kunders rettigheder

Behandles på en rimelig og lovlig måde

Alene indhentes til et konkret og lovligt formål

Er tilstrækkelige, relevante og ikke for vidtgående i forhold til deres formål

Er nøjagtige og opdaterede

Opbevares på en sikker måde

Ikke opbevares i længere tid, end hvad der er nødvendigt

Ikke overdrages til jurisdiktioner, der ikke overholder ovennævnte direktiver, og

Alene anvendes til marketingsformål, hvis Kontoindehaveren har accepteret at modtage marketingmateriale.

20.4 Derby25 vil instruere om og bemyndige det kreditgivende pengeinstitut, hos hvilken en kontoindehaver har sin konto, til at offentliggøre oplysninger, som Myndighederne måtte anmode om vedrørende en Kontoindehavers konto.

20.5 Alle Kontoindehaveres personlige oplysninger vil blive opbevaret fortroligt, medmindre brugerne accepterer, at sådanne oplysninger må offentliggøres.

20.6 Derby25 vil fremlægge personoplysninger, når dette kræves af en myndighed samt i henhold til en juridisk bestemmelse i gældende lov. Med henblik på at forhindre bedrageri og til kontrolformål accepterer du, at Derby25 er berettiget til at overdrage dine personoplysninger til tredjepart, herunder men ikke begrænset til såkaldte AVS-serviceleverandører, betalingsløsningsleverandører og andre partnere.

Derudover forbeholder Derby25 sig ret til at offentliggøre personlige oplysninger til relevante modtagere i de tilfælde, hvor Derby25 har rimelig grund til at have mistanke om uregelmæssigheder, der involverer en konto ved Derby25. Opkald kan blive optaget og anvendt til uddannelsesformål. Indhold kan offentliggøres, når dette er påkrævet af en Myndighed og/eller i henhold til en juridisk bestemmelse, der er indeholdt i gældende lov.

20.7 Opkald kan blive gemt i et år og slettes herefter fra systemet, e-mails gemmes i op til fem år, og webchat gemmes i mindst et år.

20.8 Customer Relationship Management ("CRM")

Kunden har også ret til at afbestille modtagelsen af marketing-oplysninger. Hvis du ikke længere vil modtage marketing-oplysninger, bedes du kontakte vores support-afdeling. Kunden kan selv aktivere og deaktivere modtagelsen af marketing-oplysninger i deres kontoindstillinger.

20.9 Kontoindehaveren er berettiget til at få adgang til Kontoindehaverens egne personlige oplysninger og er berettiget til at ændre eller slette forkerte eller upassende data.

20.10 Du kan læse Derby25's Persondatapolitik her og vores Cookiepolitik her.

Derby25 shop.

21.2 Kuponer med gevinst, har man 90 dage til aflevere og få udbetalt, ellers bortfalder gevinsten.

Kuponer der er spillet, kan ikke annulleres.

Alle online-regler er gældende.


Fandt du dit svar?