Kaikki kokoelmat
Tositteen tallentaminen ALViniin
Ajoneuvokulut ja matkakulut
Matka- ja ajoneuvokulut kirjanpidossa ja verotuksessa
Matka- ja ajoneuvokulut kirjanpidossa ja verotuksessa

Matkakulut, päivärahat ja kilometrikorvaukset, oman auton käyttö

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Toiminimiyrittäjän matkakorvaukset poikkeavat palkansaajan ja myös omasta osakeyhtiöstä tai henkilöyhtiöstä palkkaa nostavien yrittäjien verovapaista matkakorvauksista.

Kun yrittäjä käyttää matkustamiseen omaa henkilökohtaista autoa tai käyttää julkisia kulkuneuvoja, yrittäjä voi vähentää matkan aiheuttamat ns. elantokulujen lisäykset todellisten kulujen mukaan yrityksen kirjanpidossa. Jos todelliset kulut ovat pienemmät kuin palkansaajan päiväraha ja kilometrikorvaus (vuonna 2022 45€ ja 0,46€/km), yrittäjä saa tehdä verotuksessa lisävähennyksen, joka nostaa edellä mainitut korvaukset palkansaajalle maksettavan kilometrikorvauksen suuruiseksi. Lisävähennykseksi ilmoitetaan tällöin todellisten kirjanpitoon kirjattujen kulujen ja laskennallisten kilometrikulujen ja päivärahojen välinen erotus.

Toinen vaihtoehto on, ettei elinkeinotoiminnan tulosta lainkaan rasiteta matkoista aiheutuneilla kuluilla, eli todellisia kuluja ei kirjata kirjanpitoon. Yrittäjä tekee tällöin lisävähennysvaatimuksen veroilmoituksellaan täysimääräisenä. Lisävähennys on samansuuruinen kuin palkansaajan päiväraha ja kilometrikorvaus. Tämä on helpoin tapa ja ALVinissa homma hoituu PRO- ja HUOLETON-käyttäjälle tilinpäätöksen tilauslomakkeella. Lomakkeelle kirjataan auton kokonaiskilometrit, elinkeinotoiminnan kilometrit ja liitetään asianmukainen ajopäiväkirja tietojen tositteeksi.

Ajopäiväkirjasta pitäisi löytyä jokaisesta työajosta seuraavat perustiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisaika

  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä mahdollisesti ajoreitti

  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa

  • matkan pituus

  • ajon tarkoitus.

Olet oikeutettu lisävähennykseen siinä tapauksessa että kokonaisajoista alle puolet on elinkeinotoiminnan ajoja. Jos kilometreistä yli puolet on työajoa, lue ohje täältä.

Jos olet taksi- tai kuljetusyrittäjä lue yksityisajoista ohje täältä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?