Kaikki kokoelmat
Toiminimen arvonlisäverotus ja tuloverotus
Auton (esim. taksin) hankinta, käyttö ja myynti kirjanpidossa
Auton (esim. taksin) hankinta, käyttö ja myynti kirjanpidossa

Auton hankinnan arvonlisäverotus

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Ajoneuvon hankinta, käyttö ja myynti arvonlisäverotuksessa

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Hankinta- ja käyttökuluihin sisältyvää arvonlisäveroa ei yleensä saa vähentää, jos hankinta on

 1. kodin ja työpaikan välisiin matkoihin hankittu ajoneuvo

 2. edustustarkoitukseen hankittu ajoneuvo

 3. henkilöauto, moottoripyörä, matkailuperävaunu tai sellainen vesialus, joka on rakenteensa perusteella tarkoitettu pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön.

Vähennyksen saa tehdä, jos kohdan 3 ajoneuvo tai alus on hankittu

 • myytäväksi

 • vuokrattavaksi

 • käytettäväksi ammattimaisessa henkilökuljetuksessa (esimerkiksi taksit)

 • käytettäväksi ajo-opetuksessa

 • yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen (ei koske moottoripyöriä, matkailuperävaunuja ja huvi- tai urheilualuksia). Rajoituksia on enemmän, jos kyse on moottoripyörästä, matkailuperävaunusta tai rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetusta vesialuksesta. Vähennyksen saa tehdä vain, jos moottoripyörä, matkailuperävaunu tai huvi- tai urheiluvene on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi, ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen.

Miten henkilöauton käyttötarkoitus vaikuttaa vähennykseen?

Myynti, vuokraus, henkilökuljetus tai ajo-opetus

Hankinta- ja käyttökustannusten arvonlisäveron saa vähentää. Yksityiskäyttö ei poista vähennysoikeutta: vähennyksen saa tehdä siltä osin kuin autoa käytetään vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan.

Yksinomaan vähennykseen oikeuttava käyttö

Hankinta- ja käyttökustannusten arvonlisäveron saa vähentää.  Vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden. Auton hankintahinnan lisäksi myös auton huolloista, bensan ostoista ym. tehdyt vähennykset on silloin palautettava.

Yksinomaisen käytön vähennysrajoitukset eivät koske tavallisia pakettiautoja. Pakettiautolla (N1-luokka) tarkoitetaan tavaran kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Vähennysrajoitukset koskevat ainoastaan henkilöautoja ja N1-luokkaan kuuluvia ns. kaksikäyttöautoja. Henkilöautolla (M1-luokka) tarkoitetaan henkilöiden kuljetukseen tarkoitettua autoa, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Kaksikäyttöautoissa on kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuimien lisäksi muita istuimia tai niiden kiinnitykseen tarkoitettuja laitteita.

Tuloverotuksessa yrityksen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvät autokulut saa vähentää elinkeinotoiminnan tuloksesta. Elinkeinotoimintaan liittyvät kulut saa vähentää, vaikka autoa käytettäisiin osittain yksityisajoihin.

Ajopäiväkirja on vähennyksen edellytys

Ajopäiväkirjan avulla voidaan jälkikäteen todeta, mikä on ollut liiketoimintaan liittyvien ajojen ja yksityisajojen osuus matkoista. Jos kyse on yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön hankitusta henkilöautosta, ajopäiväkirjalla on pystyttävä osoittamaan, ettei yksityisajoja ole ollut. Muuten tehdyt vähennykset on palautettava.

Ajopäiväkirjaan on merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:

 • matkan alkamis- ja päättymisaika

 • matkan alkamis- ja päättymispaikka

 • tarvittaessa ajoreitti

 • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa

 • matkan pituus

 • ajon tarkoitus

 • auton käyttäjä.

Ajopäiväkirjat tulee säilyttää yhtiön kirjanpitoaineistossa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta.

Esimerkki: Yhtiö harjoittaa taksitoimintaa ja omistaa henkilöauton. Yhtiön työntekijät käyttävät tätä henkilöautoa myös yksityisajoihin. Yhtiö voi vähentää henkilöauton hankinta- ja käyttökustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin autoa käytetään taksitoiminnassa. Muun käytön osalta hankinta- ja käyttökustannukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Esimerkki: Kiinteistönhoitotoimintaa harjoittava yhtiö on hankkinut henkilöauton, jolla se käy hoitamassa kiinteistönhoitoon liittyviä työtehtäviä.

Työpäivän päätyttyä työntekijä ajaa auton kotiinsa. Työntekijä käyttää yhtiön omistamaa autoa vähäisessä määrin myös yksityisajoihinsa sekä päivittäisiin työmatkoihin. Yksityiskäyttö sekä matkat kodin ja työpaikan välillä estävät myös kiinteistönhoitoon liittyvien kustannusten vähentämisen. Myöskään kiinteistönhoidon mukaista osuutta hankintahinnasta ja käyttökustannuksista ei siis voi vähentää.  Jos autosta ja sen käyttökustannuksista on tehty arvonlisäverovähennyksiä, vähennetyt verot on palautettava.

Esimerkki: Kiinteistönvälitystä harjoittava yhtiö on hankkinut henkilöautoja, joita yhtiön kiinteistönvälittäjät käyttävät päivittäisessä työssään. Kiinteistönvälittäjillä on luontoisetuna veronalainen työsuhdeauto, joten he voivat käyttää autoa työajojen lisäksi myös yksityiskäytössä. Yhtiön hankkimat henkilöautot eivät siis ole yksinomaan vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Siksi autojen hankintahintaa, käyttökustannuksia tai leasingvuokria ei saa miltään osin vähentää arvonlisäverotuksessa.

Esimerkki: Siivousliike on ostanut käyttöönsä pakettiautoksi rekisteröidyn ajoneuvon, jota käytetään yhtiön harjoittamassa siivoustoiminnassa ja henkilökunnan yksityisajoihin. Pakettiauton hankintahinnasta ja käyttökustannuksista saa vähentää sen osuuden, joka liittyy liiketoimintakäyttöön. Yksityiskäytön osuutta ei saa vähentää.

Lue ohjeet auton hankinnan kirjaamiseen ALViniin täältä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?