Alle collecties
Veelgestelde vragen
Basicly in de praktijk
Hoe gebruik je Basicly in het voortgezet onderwijs?
Hoe gebruik je Basicly in het voortgezet onderwijs?
Josha avatar
Geschreven door Josha
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wil je als middelbare school aan de slag met digitale geletterdheid? Dan ben je bij Basicly aan het juiste adres. Zo investeer je in de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Hier hebben ze baat bij binnen alle vakken. Maar: wat zijn de mogelijkheden precies? Wij lichten het toe:

In klas 1 en 2 heb je de mogelijkheid om elke week een les digitale geletterdheid te geven van 45 minuten. Je kunt daarmee digitale geletterdheid aanbieden als apart vak om écht te investeren in de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Wil je liever niet een apart vak inroosteren? Breng dan ook gerust de lessen onder bij bestaande vakken. Daar komt bij dat je altijd onderwerpen over kunt slaan bij Basicly die jullie al hebben opgenomen in jullie curriculum.

Ga je in de hogere klassen aan de slag met Basicly? Dan stimuleren wij het onderbrengen van de lessen binnen bestaande vakken. Zo kunnen de leerlingen de kennis en vaardigheden toepassen binnen een betekenisvolle context. Het aanbod van Basicly voor de bovenbouw is daarmee bewust kleiner dan in klas 1 en 2. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen bij SLO. Er wordt al uitgebreid nagedacht over kerndoelen voor de onderbouw. Voor de bovenbouw is dit nog niet het geval.

🗓️ Ontwikkelingen SLO

SLO ontwikkelt momenteel kerndoelen voor digitale geletterdheid. Deze kerndoelen zijn bestemd voor het primair onderwijs en voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Kerndoelen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komen láter. Lees meer over de ontwikkelingen op de website van SLO.

In de tussentijd is de leerlijn van Basicly grotendeels gebaseerd op de inhoudslijnen van SLO.

Bij Basicly houden wij deze ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten. Wanneer SLO kerndoelen ontwikkeld voor de bovenbouw zullen wij natuurlijk meegaan in deze ontwikkeling en ons aanbod voor de bovenbouw uitbreiden. Hier zijn wij op de achtergrond al mee gestart.

Een structurele plek voor digitale geletterdheid

Omdat elke school anders is en andere behoeftes heeft, ziet de implementatie van digitale geletterdheid er vaak verschillend uit. Het is daarom belangrijk om naast visie en beleid ook na te denken over jaarplanning en roostering. Drie veelvoorkomende keuzes zijn:

Als apart vak

Verdeeld over bestaande vakken

Combi

Besteed uitgebreid aandacht aan digitale geletterdheid binnen een apart vak. Zo wordt het geen ondergeschoven kindje en weet je zeker dat leerlingen een goede basis meekrijgen.

Wanneer je digitale geletterdheid aanbiedt in combinatie met bestaande vakken kun je samen de leerlijn voor digitale geletterdheid dragen. Ook kun je gebruik maken van mooie koppelingen tussen het bestaande lesmateriaal en de doelen van digitale geletterdheid.

Een combinatie tussen optie 1 en optie 2 kan ook goed werken. Het voordeel van optie 3 is dat je een duidelijke verdeling kunt maken tussen het leggen van de basis (in een apart vak) en het werken aan herhaling, verdieping en integratie (binnen de bestaande vakken).

💡 Deze optie wordt vaak gekozen in klas 1 en 2.

💡 Deze optie wordt vaak gekozen vanaf klas 3.

Overzicht houden

Welke keuze je ook maakt, het is belangrijk om als collega's overzicht te houden. Zorg ervoor dat duidelijk is hoe de gehele jaarplanning eruit ziet en welke docent verantwoordelijk is voor welke les. Binnen Basicly kun je méérdere docenten koppelen aan één klas. Zo kun je als docenten samen de planning van de klas beheren. Je kunt de planning van de klassen op verschillende manieren samenstellen:

Voorbeeld 1: We bundelen lessen per vak

Zo is direct duidelijk welke lessen voor digitale geletterdheid jij binnen jouw vak geeft:

Voorbeeld 2: We bundelen lessen per periode

Je zou in de samengestelde bundels in de beschrijving kunnen definiëren welke leerkracht verantwoordelijk is voor welke les in de bundel.

Digitale geletterdheid los op het rooster?

Heb je in klas 1 en 2 een apart uur op het rooster gereserveerd voor digitale geletterdheid? Dan kun je onze methodische lijn volgen. Op die manier heb je in een mum van tijd het aanbod voor dit vak uitgedacht en ingepland!

❓Kunnen jullie wel wat hulp gebruiken bij het samenstellen van een passende jaarplanning? Schakel dan onze hulp in:


Heb je vragen over het aanbod van Basicly voor het voortgezet onderwijs? Stel ze gerust via de chat.

Was dit een antwoord op uw vraag?