Loonkosten

In dit artikel vind je meer informatie over de loonkostenberekeningen.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hieronder vind je meer uitleg over de berekeningen die je terugvindt onder het kopje 'Loonkosten' in de planning en urenregistratie.

Er zijn twee verschillende berekeningen. Je kan werken met een omrekenfactor of de loonkosten per uur van teamleden invullen.


De loonkosten met een omrekenfactor

 • Shift duur = Hoelang de shift duurt

 • Bruto uurloon = Brutoloon van teamlid op contract

 • Toeslagfactor = Een toeslag die je bijvoorbeeld toevoegt op feestdagen

 • Bruto loonkosten = Totale brutoloon voor deze shift

 • Omrekenfactor = Ingestelde omrekenfactor in contractinstellingen.*

 • Netto loonkosten = Het loon + belastingen. Wat de werkgever betaalt voor deze shift.


  *Teamleden hebben in hun contract een brutosalaris per uur. Als werkgever betaal je echter meer dan alleen het brutosalaris. Deze werkgeverslasten kan je meenemen door een omrekenfactor in te stellen. Deze omrekenfactor kan je per contracttype instellen door rechtsboven naar het menu te gaan > Vestigingsinstellingen > Contracten.


De loonkosten met de loonkosten per uur

 • Shift duur = Hoelang de shift duurt

 • Loonkosten per uur = Als je al de precieze loonkosten per uur van een medewerker weet, kan je die meteen invullen in het profiel van een teamlid. Hiervoor ga je naar de Team pagina. Dan klik je op een teamlid en ga je naar 'Persoonlijke informatie' rechtsboven. In het veld 'Loonkosten per uur' kan je het bedrag invullen.

 • Toeslagfactor = Een toeslag die je bijvoorbeeld toevoegt op feestdagen

 • Netto loonkosten = Loonkosten per uur + mogelijke toeslagen.

Het grote verschil met de omrekenfactor is dat de loonkosten per uur voor elk teamlid apart kunnen ingevuld worden. Terwijl de omrekenfactor enkel op contractniveau is. Hierdoor zijn je loonkosten ook accurater. Indien je Nmbrs of Staffable gebruikt, haalt Eitje deze informatie ook automatisch op uit de koppeling.


Loonkosten inclusief toeslagen

Je kan ook toeslagen activeren in Eitje om bijvoorbeeld op feestdagen of specifieke uren een hoger bedrag te betalen. Dit heeft ook impact op de loonkosten.

 • Toeslagfactor = Toeslagoverlap * Toeslaggewicht

  • Toeslagoverlap (Alleen relevant voor de hapsnaptoeslag) = Gedeelte van de shift waarop de toeslag van toepassing is (is 1 indien 100% overlap)

  • Toeslaggewicht = Hoeveelheid toeslag (1.5 indien 50%)

Was dit een antwoord op uw vraag?