eTasku & Netvisor (API)
Pekka Äijälä avatar
Tekijä: Pekka Äijälä
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjeen sisältö:

1. Yleiset huomiot
2. Netvisor rajapinnan käyttöönotto eTaskussa
3. Seurantakohteet
4. Aineiston vienti Netvisoriin
5. Mahdolliset virhetilanteet

1. Yleiset huomiot

 • Kun olet käsitellyt yrityksen tositteet ja matkalaskut eTaskussa rajapinnan kautta haettujen tietojen mukaan, voit siirtää aineiston tiliöintitiedot kuvien kera Netvisoriin napin painalluksella

 • Integraatio on käytettävissä Netvisorin Professional tai Premium -tilauksissa (rajapintatunnukset ovat maksuttomat). Muu mahdollinen hinnoittelu tulee tarkistaa Netvisorilta

 • Voit viedä kotimaan ja EU:n ostot sekä myynnit eTaskusta Netvisoriin, valitsemalla oikean verokannan tiliöidessä. Verokantoja voit myös luoda lisää käytettäväksi Netvisorin ALV-koodien mukaan

 • Myyntien tiliöimisessä summan eteen lisätään miinus -merkki ja valitaan ALV-osuudeksi myynnin verokanta

 • Netvisor hyväksyy enimmillään 100 merkin pituisen selitteen, joten eTasku lyhentää selitteen automaattisesti 100 merkkiin, jos määrä ylittyy

 • Kirjanpitoaineiston mukana voit siirtää myös seurantakohteet. Tästä lisää artikkelissa

 • Jos lisäät Netvisoriin uuden tilin tai dimension, tulee tiedot hakea uudestaan kohdan 2.2. mukaisesti rajapintaa pitkin

 • Huomioithan, että aiemmin eTaskussa käytössä olleet verokannat päivittyvät API-rajapinnan käyttöönotossa. Tarkista samalla asiakasasetuksista tiliöintisääntöjen verokannat, jotta saat jatkossa hyödynnettyä tiliöintiehdotuksia integroimasi kirjanpito-ohjelman verokantojen mukaan

2. Netvisor rajapinnan käyttöönotto eTaskussa

2.1. Rajapintatunnukset ja oikeudet Netvisorissa

 • Pääset tarkastamaan onko asiakasyrityksellä Netvisorissa ohjelmistorajapintapalvelu käytössä klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta yrityksen nimeä ja valitsemalla ”Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet”.

 • Jos yrityksellä on jo tunnisteet käytössä, ne näkyvät Yrityksen rajapintakäyttäjissä. Uudet tunnisteet saat luotua valitsemalla ”Luo uusi rajapintatunnus”.

mceclip1.png
 • Rajapintayhteyden luomista varten tulee Netvisorin antaa oikeus Taloushallinto -osiossa ja sallia seuraavat resurssit:

  • Kirjanpitoaineisto

  • Laskentakohteet

netvisor_rajapintaresurssit.png

2.2. eTaskuun tehtävät asetukset

Kopioi Netvisorista asiakasyritykselle luotu käyttäjätunniste sekä avain ja syötä ne eTaskussa asiakkaan asiakasasetuksiin. Tiedot pääset syöttämään valitsemalla kyseisen asiakkaan ja seuraamalla polkua:

Asiakasasetukset Ohjelmistointegraatiot → Netvisor API

 • Tallenna → kokeile tunnuksia

 • Tuo tilit (asiakkaan oma Netvisor tilikartta)

 • Tuo verokannat

 • Tuo dimensiot (asiakkaan Netvisorissa olevat laskentakohteet)

 • Tuo tositelajit

3. Seurantakohteet

 • Netvisor API yhteyden luonnin yhteydessä saat tuotua rajapintaa pitkin eTaskuun Netvisoriin asetetut laskentakohteet

 • Ensimmäisen sarakkeen numerot eivät siirry, vain laskentakohteen nimi

4. Aineiston vienti Netvisoriin

 • Kun aineistot ovat käsitelty (𝙏 ✔️), valitse Netvisor API

 • Vastatiliksi voit valita haluamasi tilin tai käyttää tiliöintikohtaisia vastatilejä. Lisätietoa tiliöintikohtaisista vastatileistä löydät täältä

 • Aseta tositteille haluamasi tositelaji

Jos haluat viedä kaikki käsitellyt aineistot kerralla, valitse Vie kuukauden tapahtumat tai valitse vain tietyt tositteet (raksi ruutuun tositteen edessä), jolloin laatikkoon muodostuu teksti; Vie valitut.

Jos haluat viedä koko kauden aineiston yhtenä tositteena voit luoda tositenipun ennen aineiston siirtoa.

N_ytt_kuva_2021-2-24_kello_14.21.43.png

Alla kuva onnistuneesta viennistä:

N_ytt_kuva_2021-2-24_kello_14.32.58.png
N_ytt_kuva_2021-2-24_kello_14.34.11.png

5. Mahdolliset virhetilanteet

"Yritystä ei löytynyt tai ei pääsyoikeutta. Tarkista dokumentaatio."

 • Tämä virheilmoitus syntyy, jos Netvisor API -yhteys on luotu eTaskuun Netvisorin käyttäjätunnuksella, joka ei ole enää käytössä. Luo uusi rajapintatunnus Netvisorissa ja päivitä tunnukset eTaskuun (käyttäjätunniste & avain)

"Virhe vietäessä tapahtumia: Integraatiopyynnön tunnistautuminen epäonnistui. Tarkista sanoman tunnistustietojen oikeellisuus"

 • Tarkista, että asiakkaan Y-Tunnus on sama eTaskussa ja Netvisorissa

"Tarkista että olet asettanut Netvisorissa ohjelmistorajapinnan 'accountlist.nv' käytön sallituksi"

 • Muista sallia Rajapintaresurssien oikeuksissa Netvisorin tililuettelon ja oletustilien nouto

"Tarkista että olet asettanut Netvisorissa ohjelmistorajapinnan 'dimensionlist.nv' käytön sallituksi"

 • Muista sallia Rajapintaresurssien oikeuksissa Laskentakohdelistan nouto Netvisorista

"Virhe vietäessä tapahtumia: Tarkista että olet asettanut Netvisorissa ohjelmistorajapinnan 'accounting.nv' käytön sallituksi"

 • Muista sallia Rajapintaresurssien oikeuksissa Kirjanpitoaineiston tuonti Netvisoriin

"Tosite: XXX - Rajapinnalle lähetetty tieto on virheellistä tai väärän kokoista. Tarkista aineisto ja annetut parametrit."

 • Tarkista, että eTaskussa tehdyt tiliöinnit ovat tehty Netvisorista tuoduilla verokannoilla

"Tunnistautuminen epäonnistui: AUTHENTICATION FAILED.E4"

 • Tarkista, että asiakkaalla on Netvisorista käytössä Professional tai Premium-tuotepaketti hyödyntääksesi API-rajapintaa aineiston siirtoihin

 • Mikäli asiakkaalla on esim. Core-tuotepaketti käytössä, voit siirtää eTaskusta aineiston csv-tiedostolla Netvisoriin

"Virhe: export.netvisor_api.API_KEYS_EXPIRED"

 • Tämä virheilmoitus johtuu siitä, että Netvisorista tuodut rajapintatunnisteet ovat vanhentuneet

 • Luo Netvisorissa uudet rajapintatunnukset ja aseta ne eTaskuun käyttöön asiakasasetuksien ohjelmistointegraatito -välilehdellä. Apuja tähän löydät ohjeistuksen 2.1. kohdasta

Vastasiko tämä kysymykseesi?