Wat is de TCO van een bedrijfswagen?

Een kort overzicht over het begrip Total Cost of Ownership

Jeroen Beuls avatar
Geschreven door Jeroen Beuls
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het mobiliteitsbudget is gebaseerd op de totale brutokost van de werkgever om een bedrijfswagen ter beschikking te stellen aan een werknemer. De wetgeving laat twee berekeningswijze toe. TCO2 is altijd het uitgangspunt dat gebruikt wordt om het mobiliteitsbudget te berekenen.

Berekeningsmethoden

1️⃣ Formule werkelijke kosten

2️⃣ Forfaitaire waarde formule

De werkgever heeft de keuze om de berekening uit te voeren per werknemer of per functiecategorie.

Een meer volledig overzicht van de twee methoden vindt u hier.

1️⃣ Formule werkelijke kosten

Bij deze methode gebruikt de werkgever de werkelijke kosten van de auto van de zaak. Alle kosten moeten een gemiddelde zijn van de afgelopen vier jaar. Als er cijfers van de afgelopen vier jaar zijn.

De bedrijfswagen

 • De leasekosten/de huurkosten/de aanschafkosten*;

  • Rekening houdend met alle opties, accessoires & kortingen

 • Brandstof/elektriciteitskosten;

 • ...

Fiscale aspecten

 • De jaarlijkse CO2-solidariteitsbijdrage;

 • De niet-aftrekbare btw;

 • De belasting op de verworpen uitgaven voor autokosten, brandstofkosten en VAA;

 • ...

Laadstation

 • Laadstation & installatie*;

 • Onderhouds- en herstellingskosten van het laadstation;

 • Beheerkosten van het laadstation en de kabel.

Overige kosten

Indien gedekt door de werkgever op basis van de car policy:

 • Carwash;

 • Parkeren;

 • Kosten voor een vervangwagen;

 • ...

*Volgens de wet is het verplicht om deze kosten door vijf te delen om de jaarlijkse kosten te berekenen. Op deze manier stelt de wet deze kosten gelijk aan een jaarlijkse afschrijving van 20%.

2️⃣ Forfaitaire waardeformule

Voor de forfaitaire waardeformule moet je een splitsing maken tussen gehuurde of geleasede bedrijfswagens en bedrijfswagens in eigendom of via financiële leasing. Je moet in beide gevallen een vast component optellen met een variabel component.

Gehuurde of geleasede bedrijfswagens

Het vaste component:

Jaarlijkse huur- of leasekost + gemiddelde andere jaarlijkse kosten + niet-aftrekbare btw + belasting op de niet-aftrekbare autokosten + patronale CO2-solidariteitsbijdrage

Het variabele component:

(6.000 + afstand woon-werk x 2 x 200) x 0,13

Bedrijfswagens in eigendom of via financiële leasing

Het vaste component:

Cataloguswaarde van de bedrijfswagen x 0,25 + patronale CO2-solidariteitsbijdrage

Het variabele component:

(6.000 + afstand woon-werk x 2 x 200) x 0,13

Mobiliteitsbudget limieten

Het jaarlijkse bedrag van het mobiliteitsbudget heeft een boven- en een ondergrens. Het mobiliteitsbudget kan niet lager zijn dan 3.055 euro en niet hoger dan 16.293 euro. Het mobiliteitsbudget mag ook niet hoger zijn dan 1/5 van het totale brutoloon van de werknemer. Het is belangrijk dat de TCO op deze voorwaarden wordt gecontroleerd.

Was dit een antwoord op uw vraag?