Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesIk ben een werknemerWerknemer - Mobility HubBudgetten
Wat is het verschil tussen uitgaven en vergoedingen?
Wat is het verschil tussen uitgaven en vergoedingen?

Een Mbrella-startersgids voor Securex-klanten

Quinten Vandermeulen avatar
Geschreven door Quinten Vandermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

1. Uitgave of vergoeding?

Onder mobiliteitsuitgave verstaan we alle betalingen die een werkgever aan zijn werknemer uitbetaalt, waarvoor de werkgever of de werknemer een extra aankoop heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: het aankopen van een parkeerticket.

Een mobiliteitsvergoeding is de terugbetaling van een rit die geen extra aankoop vereist, bijvoorbeeld: een zakelijke verplaatsing met de eigen wagen van de werknemer.

2. Welke uitgaven/vergoedingen kunnen beheerd worden in Mbrella?

2.1 Federaal mobiliteitsbudget

Een stimulans van de Belgische regering die werknemers toelaat om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Werknemers kunnen dit budget besteden aan alternatieve en duurzame mobiliteit zonder daarop belastingen te betalen.

In Mbrella wordt dit geregistreerd onder "Wettelijk mobiliteitsbudget" (= Legal budget)

2.1.1 Activatie door werkgever

Het wettelijk budget moet in Mbrella toegewezen worden op werknemersniveau.

2.1.2 Gebruik door werknemer

Budget

Vervoersmiddel

In te voeren criteria

Looncode Securex

Federaal Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer betaald door werkgever

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: openbaar vervoer

Budget: wettelijk

Geen looncode (geen loonimpact)

Federaal Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer betaald door werknemer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: openbaar vervoer

Budget: wettelijk

65B Mobiliteitsbudget (pijler 2)

Federaal Mobiliteitsbudget

Shared Mobility betaald door werkgever

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: wettelijk

Geen looncode (geen loonimpact)

Federaal Mobiliteitsbudget

Shared Mobility

betaald door werknemer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: wettelijk

65B Mobiliteitsbudget (pijler 2)

Federaal Mobiliteitsbudget

Fietsleasing

betaald door werkgever

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: Fietsleasing

Budget: wettelijk

65A Mobiliteitsbudget (pijler 2)

Federaal Mobiliteitsbudget

Fietsleasing

betaald door werknemer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: Fietsleasing

Budget: wettelijk

65B Mobiliteitsbudget (pijler 2)

Federaal Mobiliteitsbudget

Uitbetaling restsaldo

  • Indien er eind december nog een restsaldo is, informeert Mbrella de werkgever hierover.

  • Bij een uitdienstname dient onderstaande procedure te worden gevolgd. Je kan deze optie kiezen zodra de werknemer uit dienst werd gezet in Officient (indien de integratie actief is).

    Via werknemers

  • Offboardings

  • Acties: cash out

46B Uitbetaling saldo mobiliteitsbudget

Federaal Mobiliteitsbudget

Huisvestingskosten

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: Huishuur/hypotheekrente

Budget: wettelijk

65B Mobiliteitsbudget (pijler 2)

2.2 Onkosten – Wagen & Scooter

Bijvoorbeeld: de werknemer gaat met zijn eigen wagen naar de klant en dient hiervoor een kilometervergoeding te ontvangen.

2.2.1 Activatie door werkgever

De ‘Auto- & scootervergoeding’ moet toegewezen worden in de Mbrella Mobility Hub.

2.2.2 Gebruik door werknemer

Budget

Vervoersmiddel

In te voeren criteria

Looncode Securex

Geen budget

Eigen wagen/scooter

Via vergoeding

Invoeren: Auto- & scootervergoedingen

085 Vergoeding voor kosten KM auto

2.3. Onkosten – Openbaar vervoer, step, taxi, autodelen…

Bijvoorbeeld: de werknemer gaat met het openbaar vervoer naar de klant en dient hiervoor een vergoeding te ontvangen.

❗️ Opgelet: het gebruik van deelmobiliteit in het kader van het cafetariaplan vind je terug onder artikel ‘2.9 Budget in kader van het cafetariaplan’.

2.3.1 Activatie door werkgever

Aan de werknemer moet een zakelijk budget toegekend worden in het kader van de onkosten (ongelimiteerd).

In Mbrella wordt dit geregistreerd onder "Zakelijk mobiliteitsbudget" (= Business budget).

2.3.2 Gebruik door werknemer

Budget

Vervoersmiddel

In te voeren criteria

Looncode Securex

Zakelijk Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer

betaald door werkgever

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: openbaar vervoer

Budget: zakelijk

65C Vergoeding voor verplaatsing – bet. werkgever

Zakelijk Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer

betaald door werknemer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: openbaar vervoer

Budget: zakelijk

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

Zakelijk Mobiliteitsbudget

Deelstep/taxi/autodelen betaald door werkgever

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: zakelijk

65C Vergoeding voor verplaatsing – bet. werkgever

Zakelijk Mobiliteitsbudget

Deelstep/taxi/autodelen betaald door werknemer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: zakelijk

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

2.4 Fietsvergoeding

2.4.1 Activatie door werkgever

De ‘Fietsvergoeding’ moet toegewezen worden in de Mbrella Mobility Hub.

2.4.2 Gebruik door werknemer

Budget

Vervoersmiddel

In te voeren criteria

Looncode Securex

Geen budget

Fiets – woon-werk

Via vergoeding

Invoeren: Fietsvergoeding

694 fietsvergoeding (t.e.m. € 0,24/km)

696 fietsvergoeding (vanaf € 0,25/km)

Zakelijk mobiliteitsbudget

Fiets – onkosten

Deze functie is niet mogelijk.

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

Flex Mobiliteitsbudget

Fietsvergoeding

Via vergoedingen

Invoeren: Fietsvergoeding

694 fietsvergoeding (t.e.m. € 0,24/km)

696 fietsvergoeding (vanaf € 0,25/km)

2.5 Woon-werkverkeer – Auto en ad hoc openbaar vervoer

Budget

Vervoermiddel

In te voeren criteria

Looncode

Geen budget

Auto – woon-werkverkeer

Via vergoedingen

Invoeren: autovergoeding

81C Autovergoeding

2.6 Woon-werkverkeer – Openbaar vervoer derdebetalerssysteem

2.6.1 Activatie door werkgever

De ‘Abonnementen openbaar vervoer’ moeten per werknemer toegewezen worden in de Mbrella Mobility Hub.

2.6.2 Gebruik door werknemer

Budget

Vervoersmiddel

In te voeren criteria

Looncode Securex

Geen budget

Openbaar vervoer derdebetalerssysteem

De werknemer koopt het door de werkgever gekozen abonnement via de Mobility Hub.

697 Vergoeding woon/werk bet door werkgever

2.7 Thuiswerkvergoeding

❗️ Opgelet: deze functie is momenteel nog niet beschikbaar

2.8 Budget in het kader van het cafetariaplan

In Mbrella wordt dit geregistreerd onder "Flex mobiliteitsbudget" (= Flex budget).

2.8.1 Activatie door werkgever

Aan de werknemer moet een flex budget toegekend worden in kader van het cafetariaplan.

2.8.2 Gebruik door werknemer

Budget

Vervoersmiddel

In te voeren criteria

Looncode Securex

Flex Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer

betaald door werkgever

Privégebruik

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: openbaar vervoer

Budget: zakelijk

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer

betaald door werkgever

Woon-werkverkeer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: openbaar vervoer

Budget: zakelijk

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer

betaald door werknemer

Privégebruik

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: openbaar vervoer

Budget: flex privégebruik

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Openbaar vervoer

betaald door werknemer

Woon-werkverkeer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Categorie: openbaar vervoer

Budget: flex woon-werkverkeer

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Deelstep/taxi/autodelen betaald door werkgever

Privégebruik

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: flex privégebruik

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Deelstep/taxi/autodelen betaald door werkgever

Woon-werkverkeer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: flex woon-werkverkeer

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Deelstep/taxi/autodelen betaald door werknemer

Privégebruik

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: flex privégebruik

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Deelstep/taxi/autodelen betaald door werknemer

Woon-werkverkeer

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: neen

Categorie: step/taxi/autodelen

Budget: flex woon-werkverkeer

087 Vergoeding voor reiskosten/verplaatsing

490 Diverse Voordelen

Flex Mobiliteitsbudget

Fietsleasing

Via uitgaven

Terugbetaalbaar: ja

Budget: flex woon-werkverkeer

498 Bedrijfsfiets

Flex Mobiliteitsbudget

Bedrijfswagen/ -lease

Ingave via Officient in het wagenpark

Via Mbrella kan dit niet vermits de bijkomende gegevens (bv. CO2) niet beschikbaar zijn.

462 Voordeel bedrijfsvoertuig woon-werk/privé

Was dit een antwoord op uw vraag?