Alle collecties
Ik ben een HR admin
HR admin - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Laadstations op de parking van mijn onderneming, hoe pak ik dat aan?
Laadstations op de parking van mijn onderneming, hoe pak ik dat aan?
Jeroen Beuls avatar
Geschreven door Jeroen Beuls
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vanaf 1 juli 2023 zijn elektrische bedrijfswagens fiscaal voordeliger. Dit omdat de fiscale aftrekbaarheid van conventionele bedrijfswagens geleidelijk daalt en de CO2-solidariteitsbijdrage ook stijgt. Meer informatie kan gelezen worden op onze blog.

Het al dan niet installeren van laadstations op de werkplek wordt dan ook een belangrijk vraagstuk. Een onderneming met meer dan twintig parkeerplaatsen is namelijk verplicht om tegen 2025 minstens twee laadstations te voorzien. Al is het ook voor andere bedrijven, indien mogelijk, aangeraden om laadstations te installeren op de parking. Hieronder geven we enkele aspecten mee waar best rekening mee gehouden wordt.

Hoeveel laadstations heb ik nodig?

Een volledig elektrische auto kan over het algemeen op een snelheid van 11 kWh per uur laden. Dit betekent dat een auto gemiddeld na 2,5 tot 3 uur vol is. Op één laadpunt kun je in de meeste gevallen prima twee laadsessie per werkdag hebben als gebruikers bereid zijn hun auto te verplaatsen.

Indien je geen laadpunten thuis voorziet is het dus aangeraden om één laadstation te voorzien voor elke vier elektrische bedrijfswagens. Dit aangezien niet alle werknemers elke dag moeten laden, en ook aangezien niet alle werknemers tegenwoordig werken van op het kantoor.

Indien je ook laadstations thuis voorziet, heb je geen nood aan een groot aantal laadstations op de werkplek. Een werknemer die voornamelijk zijn woon-werkverkeer aflegt zal voldoende thuis kunnen laden. Gemiddeld is er één volledige laadbeurt nodig per week. Eén laadstation per 10 elektrische bedrijfswagens zou dan voldoende moeten zijn. Indien je veel werknemers hebt die op de baan moeten zijn, kan je best enkele extra laadstations voorzien.

Stel ik mijn laadstations best publiek toegankelijk?

Het is niet verplicht om je laadstations publiek toegankelijk te maken voor derden. Al kan dit wel leiden tot een verhoogde aftrekbaarheid van 150 procent. Indien het laadstation niet toegankelijk is voor derden geldt er een aftrekbaarheid van 100 procent. Indien je als werkgever wilt genieten van de 150 procent aftrekbaarheid moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het laadstation moet digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem, dat de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation kan sturen;

  • Het laadstation moet nieuw zijn;

  • De laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden tijdens en/of buiten kantooruren.

De verhoogde aftrekbaarheid is nog van toepassing tot 31/08/2024 en is enkel geldig voor vaste laadstations. Het publiek toegankelijk maken van de laadstations zorgt er ook voor dat klanten makkelijker toegang hebben tot het bedrijf.

De meeste bedrijven kiezen om de laadstations publiek toegankelijk te maken buiten de werkuren. Op deze manier kan er genoten worden van de verhoogde aftrekbaarheid en is er meer zekerheid voor de eigen werknemers om een vrij laadstation te kunnen gebruiken.

Enkele andere vragen met betrekking tot het laden op de werkplek waar je best over nadenkt.

Volgende aspecten leg je best vast in de car policy:

  • Zijn er bepaalde functies/werknemers die voorrang krijgen bij het laden op de werkplek?

  • Hoe lang mag men laden? Moet er gewisseld worden in de middagpauze?

  • Moet er altijd een laadstation toegankelijk zijn voor mogelijke klanten?

  • Moet de werknemer betalen voor het laden op de werkplek?

Was dit een antwoord op uw vraag?