Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Documenten en templates
Hoe kan ik een document toevoegen vanuit een template?
Hoe kan ik een document toevoegen vanuit een template?

Hoe kan ik documenten genereren? Documenten aanmaken vanuit templates / sjablonen in QIT.

Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

QIT bevat een uitgebreid template systeem waarmee je documenten kan aanmaken en (optioneel) delen met cliënten en/of betrokkenen. Je kan gebruik maken van de standaard QIT templates, of zelf templates maken. In dit artikel leggen we uit hoe je een document kan genereren vanuit een bestaande template. Als je wilt weten hoe je templates kan bewerken of je eigen templates kan aanmaken, neem dan een kijkje in dit artikel.

Een document genereren vanuit een bestaande template

Ga in het dossier van de cliënt naar de documenten (1) en klik op "Document aanmaken" (2):

Er opent zich een zijbalk met een overzicht van alle templates. Klik op de template die je wilt gebruiken om verder te gaan. Je kan ook kiezen om een blanco document aan te maken.

Eens je een template gekozen hebt, zal er een document aangemaakt worden waarbij automatisch bepaalde gegevens ingevuld zijn. Voor een afwezigheidsattest ziet dat er als volgt uit:

Je kan het document nog aanpassen alvorens het toe te voegen. Een korte uitleg hierbij:

  1. Hier kan je de naam van het document aanpassen. Dit is de naam die zichtbaar is in het documentoverzicht voor jou als hulpverlener en voor de cliënt of betrokkene(n), als het document gedeeld werd.

  2. Sommige gegevens worden automatisch ingevuld, zoals de naam van de cliënt en de hulpverlener. Om aan te geven dat deze gegevens dynamisch zijn ingevuld, staan ze op een grijze achtergrond. Als je het document deelt met de cliënt of afprint, is de grijze achtergrond niet meer zichtbaar.

  3. Soms kan het gebeuren dat een dynamisch veld niet is ingevuld omdat het niet beschikbaar is in het dossier of in je profiel. Zo is in het voorbeeld het telefoonnummer van de hulpverlener niet ingevuld. In dit geval wordt het dynamisch veld in het rood aangeduid, zodat je duidelijk ziet dat er iets mist in het document. Je kan vervolgens zelf in het document de inhoud toevoegen.

  4. Indien je tijdens het aanpassen van het document nog andere gegevens van het dossier of van jezelf als hulpverlener wilt toevoegen, kan je dit manueel doen of via de "Dynamische inhoud" knop.

  5. Indien je organisatie een logo heeft toegevoegd in QIT, zal dit zichtbaar zijn in de linkerbovenhoek van het document. Meer informatie over hoe je een logo kan toevoegen, kan je hier vinden.

  6. Klik op "Toevoegen" om het document aan te maken. Vanaf dan is het document toegevoegd in het dossier. Indien je het document ook zichtbaar wilt maken voor cliënt of betrokkene(n), vergeet het dan zeker niet te delen. Meer informatie over delen vind je in dit artikel.

Een template bewerken of een nieuwe template aanmaken

Indien je wilt weten hoe je templates kan bewerken of je eigen templates kan aanmaken, neem dan een kijkje in dit artikel.

Was dit een antwoord op uw vraag?