Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Notities
Hoe kan ik een verslag van een sessie delen met mijn cliënt?
Hoe kan ik een verslag van een sessie delen met mijn cliënt?

Kan ik notities delen met de cliënt?

Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wens je graag een verslag van de sessie met de cliënt te delen? In dit artikel wordt er uitgelegd hoe je dat kan doen.

Even opfrissing

Informatie delen met de cliënt kan via berichten en via documenten.

 • Bij documenten heeft u de keuze met wie deze gedeeld moeten worden

  • Client en/of bepaalde betrokkenen

  • Documenten zijn zichtbaar voor andere therapeuten met toegang tot het dossier

 • Berichten van en naar de cliënt zijn enkel zichtbaar voor uzelf en de cliënt

Verslag delen met cliënt

Goed om te weten

Notities die u in een trajectactiviteit neemt (zie foto) worden nooit gedeeld met de cliënt.

Wens je een korte samenvatting van de sessie naar de cliënt te versturen? Dan kan je dit uiteraard via de berichten functionaliteit doen. Is je verslag iets uitgebreider en wil je dit graag structureel in het dossier brengen? Dan kan volg je best onderstaande stappen

De andere optie is om je verslag via documenten te delen. Dit kan via een document dat je upload van jouw computer, maar dit kan ook zonder de QIT online app te verlaten. Je kan namelijk zelf een template maken voor dit verslag en dit daarna verder invullen met de informatie van de sessie. We leggen je stap voor stap uit hoe je dit kan doen.

Template aanmaken

 1. Ga naar templates in de linker zijbalk & klik op 'Maak een template aan'

 2. Kies de titel dat u het document wilt geven. Dit kan bijvoorbeeld 'Verslag sessie' zijn. Verder kan u ook al tekst toevoegen die in elke template zal terugkomen. U kiest zelf welke tekst u hier vermeldt. Wanneer u klaar bent met de titel en tekst klikt u op 'Maak aan'.

Template gebruiken

 1. Ga in het dossier van uw cliënt naar 'Documenten', daar klikt u op 'Toevoegen uit bibliotheek'

 2. U zoekt naar de template die u aangemaakt heeft voor verslagen van sessies te delen.

 3. U klikt op uw template, u ziet dat de informatie, opgegeven bij de creatie van uw template hier verschijnt. U kan nu dit document verder aanvullen en daarna op 'Toevoegen' drukken. Het document verschijnt nu tussen uw documenten.

 4. Om dit document te delen met uw client klikt u op het deel-tekentje (zie foto)

 5. U selecteert uw client, en eventueel een betrokkene waarmee u dit verslag ook wilt delen.

Was dit een antwoord op uw vraag?