Další akce nad uchazečem nebo náborem v Teamiu

  Brzy vyprší souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů

  Uchazeč doporučen přes Jobote

  Termín pohovoru potvrzen - uchazeč přijde

  Termín pohovoru nepřijat - uchazeč nepřijde

  Pohovor nepotvrzen - čekáme na vyjádření uchazeče

  Vyjádření kolegy, od kterého jsme vyžádali názor - uchazeče pozvat k pohovoru

  Vyjádření kolegy, od kterého jsme vyžádali názor - uchazeč je nevyhovující, k zamítnutí

  Čeká se na vyjádření od liniového manažera

  Více lidí zapojeno v náboru

  Uchazeč je na více otvřených náborech

  Uchazeč reagoval i na jiné nábory

  Uchazeč byl přeposlán na e-mail. 

Našli jste odpověď?