Ruční vložení uchazeče do Teamia

Máte uchazeče uložené mimo Teamio? I tyto uchazeče můžete do Teamia jednoduše přidat.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

Asi se vám někdy stane, že se uchazeči nepřihlásí na inzerát, který visí někde na internetu či kariérních stránkách, ale najdete jeho CV na LinkedInu nebo jinde na internetu. Případně vám přijde životopis od kolegy e-mailem či vám své CV dá zájemce přímo na recepci.

Takové uchazeče do Teamia snadno vložíte ručně pomocí akce Přidat uchazeče. Abyste si mohli vyhodnotit, které z těchto kanálů vám fungují nejlépe, v Teamiu během vkládání můžete zdroj uchazeče vybrat nebo si rovnou založit nový.


TIP: Víte, že přidat uchazeče do Teamia nemusíte jenom ručně? Využijte Inbox v Teamiu a uchazeče si do Teamia jednoduše přepošlete z vašeho e-mailu a zpracujte. Teamio vám s vyplněním údajů o uchazeči pomůže.


Jak na to?

Ve výpise uchazečů pod konkrétním náborem máte možnost přidat uchazeče ručně za pomocí tlačítka Přidat uchazeče.

Na kartě náboru máte možnost ve všech třech záložkách (Přehled, Výpis uchazečů, Informace o náboru) přidat ručně uchazeče za pomocí tlačítka Přidat uchazeče.

Jako první se ve formuláři zobrazuje hláška upozorňující, že uchazeč bude v Teamiu 6 měsíců, protože se jedná o zpracování osobních údajů na základě účelu. Zároveň vás vyzýváme, abyste nově vloženému uchazeči zaslali žádost o souhlas pro zaměstnavatele, pokud si chcete uchazeče uchovat v databázi.


Zpracování osobních údajů na základě účelu, kterým je účast uchazeče ve výběrovém řízení. V tomto případě není potřeba, aby uchazeč udělil zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů, výběrového řízení se může zúčastnit i „bez souhlasu“ (základní princip dobrovolného, svobodně uděleného souhlasu). Tento účel trvá v kompletním Teamiu maximálně po dobu 6 měsíců od reakce uchazeče.

Neplacená verze Teamia maže uchazeče ve většině případů rychleji. Zaměstnavatel může během této doby s uchazečem pracovat v rámci probíhajícího výběrového řízení, nebo mu nabídnout jinou relevantní pozici. Tuto lhůtu může zaměstnavatel zkrátit a smazat uchazeče dříve, nebo prodloužit, pokud výběrové řízení trvá déle. Uchazeč může tuto lhůtu prodloužit tím, že zaměstnavateli dodatečně souhlas se zpracování osobních údajů udělí.


V horní části formuláře pak dále vyplňujete základní informace o uchazeči jako jsou jeho jméno, příjmení a e-mail.

 

Dále zadáváte zdroj, odkud k vám tento uchazeč přišel. Pokud zadáváte nějaký zdroj poprvé, objeví se možnost tento zdroj rovnou ve formuláři uložit jako nový zdroj. Více o nastavení vlastních zdrojů uchazečů najdete v naší nápovědě.

V neposlední řadě máte možnost vybrat pozici, ke které chcete daného uchazeče přidat. Pokud však máte uchazeče, který vás zaujal, ale momentálně se nehodí na žádnou z vašich pozic, můžete tohoto uchazeče přidat pouze do Teamio databáze - nezaškrtnete políčko Chci ho přiřadit k náboru

Přiřazení na pozici

Zařazení do databáze


TIP: Pokud se Vám uchazeč nyní k žádnému náboru nehodí, doporučujeme vložit si k němu pár štítků, např. s jeho dovednostmi, abyste ho ve své databázi uchazečů v sekci Uchazeči v budoucnu lépe dohledali.


Přes tlačítko Připojit soubor můžete nahrát k uchazeči všechny potřebné přílohy - životopis, vypracované projekty, souhlas se zpracováním osobních údajů (viz dále), atd.

Ve spodní části formuláře pak řešíme souhlas uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů. Máte buď možnost zažádat o souhlas uchazeče zasláním e-mailu nebo můžete souhlas zadat ručně.

Zaslat uchazeči žádost e-mailem

Pokud souhlas nemáte, můžete si o něj požádat prostřednictvím tlačítka Zaslat uchazeči žádost e-mailem. V Teamiu už máte připravené šablony s textem, který si můžete libovolně upravit.

V textu vždy musí zůstat speciální hashtag ##CALL_TO_ACTION##, který se uchazeči zobrazuje jako tlačítko v e-mailu Potvrdit souhlas. Kliknutím na toto tlačítko se uchazeči otevře znění souhlasu, vybere Potvrdit a tato informace se automaticky dostane do Teamia. Na kartě uchazeče pak můžete vidět, zdali vám uchazeč souhlas dal nebo ne a do kdy je platný.

Pokud vám uchazeč z nějakého důvodu souhlas nedá, budete ho mít v Teamiu k dispozici po dobu 6 měsíců. Pokud vám souhlas potvrdí, budete s ním moci v Teamiu pracovat po dobu platnosti souhlasu. Ta je automaticky přednastavena na 3 roky. Na vaši žádost je možné tuto dobu upravit.


TIP: Nevíte na jakou dobu máte nastavený u nás souhlas se zpracováním osobních údajů? Aktuální znění souhlasu najdete u každé vaší aktivní pozice na pracovních portálech nebo Kariérních stránkách. Stačí kliknout u pozice na tlačítko Odpovědět, kde u odpovědního formuláře znění souhlasu najdete.


Zadat ručně

Pokud už souhlas se zpracováním osobních údajů máte, vyberte možnost Zadat ručně. Zvolíte datum přijetí souhlasu a jeho platnost, tedy na kolik měsíců souhlas od uchazeče máte. Dále také potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami se zpracováním osobních údajů. Jedná se spíše o prohlášení, že se doba platnosti zadaná v Teamiu shoduje s dobou platnosti, kterou vám poskytl uchazeč.


TIP: Určitě je dobré si potvrzený souhlas se zpracováním osobních údajů od uchazeče uložit jako přílohu do Teamia, ať ho máte ihned po ruce a v kartě uchazeče.


Dostali jste odpověď na svou otázku?