Detail reakce

Zobrazení reakce v náboru u vybraného uchazeče.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

Detail reakce zobrazuje detail uchazeče v konkrétním náboru. Oproti tomu Karta uchazeče je detail uchazeče v Teamiu obecně nad všemi nábory.

Jak se dostat na detail reakce?

Z výpisu reakcí

Po kliknutí na jméno uchazeče na výpise reakcí se touto cestou dostáváte vždy na informace o uchazeči, které se týkají konkrétního náboru, ze kterého jste se proklikli.

V levé horní části vidíte cestu Nábory/ Název náboru/ Jméno uchazeče a u uchazeče vidíte aktuální stav a přílohy na dané pozici. Ihned se zorientujete v tom, v jakém náboru se právě nacházíte a jaký nábor momentálně řešíte u konkrétního uchazeče.

Informace, které se na zde dozvíte:

  • kontaktní údaje jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo

  • aktuální stav uchazeče na daném náboru

  • pokud máte k dispozici odkaz na LinkedIn, je možné ho do Teamia vložit

  • platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

  • veškeré poznámky a štítky, které kdy byly k uchazeči zaznamenány (ne jen ty, které byly zaznamenány v rámci příslušného náboru, ze kterého jste se na Detail proklikli)

Detail reakce obsahuje 4 hlavní záložky:

  • Přehled

  • Nábory

  • Historie

  • Přílohy

Přehled

Jedná se o rychlý přehled, kde zobrazuje automaticky rozbalený životopis uchazeče společně s dalšími přílohami k danému náboru. Dále následuje seznam dalších náborů, ve kterých uchazeč je a nejnovější historie.

Nábory

Najdete zde všechny nábory, na které se uchazeč přihlásil, tedy aktivní nábory, ale také nábory pozastavené nebo archivní. Máte možnost přes tlačítko Přejít do reakce zobrazit si informace o dalších náborech.

Historie

Teamio zde ukládá veškeré aktivity provedené jakýmkoliv uživatelem. Doslova každé kliknutí. Může se jednat o změnu statusu uchazeče v rámci výběrového řízení, odchozí zprávy od personalisty ale i příchozí zprávy od uchazeče, kdo a kdy zprávu napsal a co je jejím obsahem, vyjádření liniového manažera, přeposlání uchazeče kolegovi nebo tisk CV, stažení přílohy atd.

V Historii reakce najdete záznamy tzv. obousměrné komunikace. Teamio ukládá jak odeslané zprávy z Teamia, tak i odpovědi uchazeče na tyto zprávy. Odpovědi od uchazečů vám samozřejmě přijdou i do vašeho emailu. Zobrazujeme vám zde i stavy zpráv, stejně jako na výpisu uchazečů, tedy jestli byla zpráva odeslána, přečtena nebo třeba nedoručena.

Vždy vidíte histrorii, které se vztahuje ke konkrétnímu náboru, tedy jen aktivity, které se nad kandidátem udělali v rámci jeho reakce na této pozici. Máte ale také možnost podívat se na celou historii kandidáta, tedy napříč všemi nábory.

Přílohy

V záložce příloh najdete veškeré přílohy, které k uchazeči byly přiřazeny. Další přílohy můžete k uchazeči kdykoliv přidat, a to buď ke konkrétnímu náboru a nebo bez přiřazení přílohy k náboru.

Na detaily reakcí uchazečů mají přístup všichni v roli HR manažera. Náboráři mají přístup jen ke svým uchazečům. Liniový manažer má přístup pouze ke sdíleným uchazečům.


TIP: Pokud se vám stane, že Náborář u některého kandidáta nevidí přílohy, ale vy jako HR manažer přílohy u uchazeče vidíte, zkontrolujte si, zda i u konkrétního náboru, ke kterému má Náborář přístup, jsou přílohy opravdu přiřazeny.


Díky tomu, že se všechny informace, aktivity provedené nad uchazečem, odchozí i příchozí pošta ukládá do karty uchazeče a do jeho historie, tak i zástupy např. při dovolených jsou jednodušší. Vše kolegové najdou pohromadě v Teamiu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?