Karta uchazeče

Jak se dostat na Kartu uchazeče a co v ní najdete.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

Každý uchazeč, který se k Vám do Teamia dostane, a to jakoukoliv cestou, má svou vlastní Kartu uchazeče. Jedná se profil uchazeče, kde se zobrazují a ukládají veškeré jeho informace a co se s ním v Teamiu vše dělo. K této kartě máte přístup po celou dobu platnosti GDPR souhlasu se zpracováním osobních údajů.

I když uchazeč reaguje do Teamia opakovaně a i na různé pozice, nemá s každou novou reakcí další kartu, ale vše se zapisuje do té jedné. Ale pouze za předpokladu, že vždy vyplní stejný e-mail – e-mailová adresa tady slouží jako unikátní identifikátor uchazeče. Pokud tedy reaguje uchazeč s různými e-mailovými adresami, bere jej Teamio jako několik unikátních uchazečů a pak vytvoří každému vlastní kartu.

Jak se dostat na kartu uchazeče?

Ze záložky Uchazeči

Pokud se do karty uchazeče prokliknete ze záložky Uchazeči, dostanete se na kartu uchazeče, která není spojena s žádným konkrétním náborem. Nevidíme tedy žádný stav uchazeče a ihned vidíte všechny přílohy, které kdy byly k uchazeči nahrány.

V horní části poznáte, že se díváte na celou kartu uchazeče a to podle cesty, která je nazvaná Hledání uchazečů/ Jméno uchazeče.

Informace, které se na kartě dozvíte:

  • kontaktní údaje jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo

  • pokud máte k dispozici odkaz na LinkedIn, je možné ho do Teamia vložit

  • platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

  • veškeré poznámky a štítky, které kdy byly k uchazeči zaznamenány

Karta obsahuje 4 hlavní záložky:

  • Přehled

  • Nábory

  • Historie

  • Přílohy

Přehled

Jedná se o rychlý přehled, kde jsou zobrazeny všechny přílohy k uchazeči, soupis náborů, na které kdy reagoval a také nejnovější historie uchazeče.

Nábory

Najdete zde všechny nábory, na které se uchazeč přihlásil, tedy aktivní nábory, ale také nábory pozastavené nebo archivní. Máte možnost přes tlačítko Přejít do reakce zobrazit si informace jen ke konkrétnímu náboru.

Historie uchazeče

Teamio zde ukládá veškeré aktivity provedené jakýmkoliv uživatelem. Doslova každé kliknutí. Může se jednat o změnu statusu uchazeče v rámci výběrového řízení, odchozí zprávy od personalisty ale i příchozí zprávy od uchazeče, kdo a kdy zprávu napsal a co je jejím obsahem, vyjádření liniového manažera, přeposlání uchazeče kolegovi nebo tisk CV, stažení přílohy atd.

V Historii reakce najdete záznamy tzv. obousměrné komunikace. Teamio ukládá jak odeslané zprávy z Teamia, tak i odpovědi uchazeče na tyto zprávy. Odpovědi od uchazečů vám samozřejmě přijdou i do vašeho emailu. Zobrazujeme vám zde i stavy zpráv, stejně jako na výpisu uchazečů, tedy jestli byla zpráva odeslána, přečtena nebo třeba nedoručena.

Přílohy

V kartě najdete veškeré přílohy, které k uchazeči byli přiřazeny. Přílohy jsou rozděleny dle náborů a tak vidíte, jestli u konkrétního náboru příloha je nebo není. Další přílohy můžete k uchazeči kdykoliv přidat a to buď ke konkrétnímu náboru a nebo bez přiřazení přílohy k náboru.

Z výpisu reakcí

Na kartu uchazeče se můžete dostat po kliknutí na jméno uchazeče na výpise reakcí. Touto cestou se dostáváte na kartu uchazeče s informacemi, které se týkají konkrétního náboru, ze kterého jste se proklikli.

V levé horní části vidíte cestu Nábory/ Název náboru/ Jméno uchazeče a u uchazeče vidíte aktuální stav a přílohy na dané pozici. Tomuto pohledu říkáme Detail reakce.

Do karty uchazeče mají přístup všichni v roli HR manažera. Náboráři mají přístup jen do karet svých uchazečů. Liniový manažer má přístup pouze ke sdíleným uchazečům.


TIP: Pokud se vám stane, že Náborář u některého kandidáta nevidí přílohy, ale vy jako HR manažer přílohy u uchazeče vidíte, zkontrolujte si, zda i u konkrétního náboru, ke kterému má Náborář přístup, jsou přílohy opravdu přiřazeny.


Díky tomu, že se všechny informace, aktivity provedené nad uchazečem, odchozí i příchozí pošta ukládá do karty uchazeče a do jeho historie, tak i zástupy např. při dovolených jsou jednodušší. Vše kolegové najdou pohromadě v Teamiu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?