Každý uchazeč, který se k Vám do Teamia dostane a to jakoukoliv cestou, má svou vlastní Kartu uchazeče. Jedná se profil uchazeče, kde se zobrzují a ukládají veškeré jeho informace a co se s ním v Teamiu vše dělo. K této kartě máte přístup po celou dobu platnosti GDPR souhlasu se zpracováním osobních údajů.

I když uchazeč reaguje do Teamia opakovaně a i na různé pozice, nemá s každou novou reakcí další kartu, ale vše se zapisuje do té jedné. Ale pouze za předpokladu, že vždy vyplní stejný email - mailová adresa tady slouží jako ten identifikátor uchazeče. Pokud tedy reaguje uchazeč s různými e-mailovými adresami, bere jej Teamio jako několik unikátních uchazečů a pak vytvoří každému vlastní kartu.

Jak se dostat na kartu uchazeče?

Z výpisu reakcí

Na kartu uchazeče se můžete dostat po kliknutí na jméno uchazeče na výpise reakcí. Touto cestou se dostáváte na kartu uchazeče s informacemi, které se týkají konkrétního náboru, ze kterého jste se proklikli. V levé horní části vidíte cestu Nábory/ Název náboru/ Jméno uchazeče a u uchazeče vidíte aktuální stav a přílohy na dané pozici.

Ze záložky Hledání uchazečů

Pokud se do karty uchazeče prokliknete z Hledání uchazečů, dostanete se na kartu uchazeče, která není spojena se žádným konkrétním náborem. Nevidíme tedy žádný stav uchazeče a ihned vidíte všechny přílohy, které kdy byly k uchazeči nahrány. Opět i v horní části poznáte, na kterou kartu uchazeče se poznáte.

Informace, které se na kartě dozvíte, at už jdete jakoukoliv cestou:

  • kontaktní údaje jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo

  • pokud máte k dispozici odkaz na LI, je možné ho do Teamia vložit

  • Platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

  • veškeré poznámky a štítky, které kdy byly k uchazeči zaznamenány

Karta obsahuje 4 hlavní záložky:

Přehled

Zde jsou zobrazeny všechny přílohy k uchazeči, soupis náborů, na které kdy reagoval a také nejnovější historie uchazeče.

Nábory

Najdete zde všechny nábory, na které se uchazeč přihlásil. Najdete zde aktuální aktivní nábory, ale také nábory pozastavené nebo archivní a máte možnost přes tlačítko Přejít do reakce dohledat všechny historické poznámky a informace, které jste zaznamenali vy nebo vaši kolegové právě k danému náboru.

Historie uchazeče

Teamio zde ukládá veškeré aktivity provedené jakýmkoliv uživatelem. Doslova každé kliknutí. Může se jednat o změnu statusu uchazeče v rámci výběrového řízení, odchozí zprávy od personalisty ale i příchozí zprávy od uchazeče, kdo a kdy zprávu napsal a co je jejím obsahem, vyjádření liniového manažera, přeposlání uchazeče kolegovi nebo tisk CV, stažení přílohy atd.

V Historii reakce najdete záznamy tzv. obousměrné komunikace. Teamio ukládá jak odeslané zprávy z Teamia, tak i odpovědi uchazeče na tyto zprávy. Odpovědi od uchazečů vám samozřejmě přijdou i do vašeho emailu. Zobrazujeme vám zde i stavy zpráv, stejně jako na výpisu uchazečů, tedy jestli byla zpráva odeslána, přečtena nebo třeba nedoručena.

Přílohy

V kartě najdete veškeré přílohy, které k uchazeči byli přiřazeny. Přílohy jsou rozděleny dle náborů a tak vidíte, jestli u konkrétního náboru příloha je nebo není. Další přílohy můžete k uchazeči kdykoliv přidat a to buď ke konkrétnímu náboru a nebo bez přiřazení přílohy k náboru.

Do karty uchazeče mají přístup všichni v roli HR manažera. Náboráři mají přístup jen do karet svých uchazečů. Liniový manažer má přístup pouze k nasdíleným uchazečům.

Poznámka: Pokud se vám stane, že Náborář u některého kandidáta nevidí přílohy, ale vy jako HR manažer přílohy u uchazeče vidíte, zkontrolujte si, zda i u konkrétního náboru, ke kterému má Náborář přístup, jsou přílohy opravdu přiřazeny.

Díky tomu, že se všechny informace, aktivity provedené nad uchazečem, odchozí i příchozí pošta ukládá do karty uchazeče a do jeho historie, tak i zástupy např. při dovolených jsou jednodušší. Vše kolegové najdou pohromadě v Teamiu.

TIP: Více info najdete i na Teamio blogu: Přehlednější karta uchazeče.

Našli jste odpověď?