1. Po vystavení inzerátu se zobrazí obrazovka s nabídkou Zapojte kolegy do náboru. Klikněte na Zapojit kolegy.

2. Zobrazí se detail Zapojit kolegy do náboru. Na obrazovce vidíte jméno Vedoucího náboru. Níže do políčka Zapojení kolegové začněte psát jméno kolegy.

V našeptávači se zobrazí jména existujících kolegů (případně zde můžete zadat e-mail kolegy, který ještě v Teamiu není, a rovnou ho mezi kolegy založit).

 

3. Když vyberete všechny, kteří mají na náboru spolupracovat, můžete si jednoduše zkontrolovat, kdo je v jaké roli do náboru zapojen klikem na Role kolegů zapojených do náboru.

Jednoduše zkontrolujete role zapojených kolegů v náboru

4. Pak jen kolegy jedním kliknutím zapojíte do náboru a Teamio jim pošle e-mailem upozornění.

Našli jste odpověď?