V Teamiu PRO můžete požádat uchazeče o prodloužení souhlasu pro zaměstnavatele se zpracováním osobních údajů hned na několika místech. Vždy tuto možnost najdete pod třemi tečkami u uchazeče.

Jako každou jinou aktivitu v Teamiu můžete i tuto udělat hromadně nebo jednotlivě za použití připravené šablony zprávy.

Kdy žádat o souhlas?

1. Když si v Kartě uchazeče prohlížíte nového uchazeče, můžete jako první nahlédnout do jeho historie a podívat se, jestli vám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaměstnavatele.

Pokud v Historii uchazeče tento souhlas není, máte možnost tomuto uchazeči rovnou zaslat žádost o souhlas pro zaměstnavatele. A to ještě předtím než nad ním začnete provádět další aktivity. Zaslání žádosti o souhlas zaměstnavateli se vám poté propíše do historie uchazeče.

2. V Agendě s končícím souhlasem na hlavní stránce Teamia vidíte, zda máte nějaké uchazeče, kterým brzy vyprší souhlas se zpracováním osobních údajů. Kliknutím na tlačítko Přejít do agendy se dostanete na výpis seznamu uchazečů s končícím souhlasem. Tyto uchazeče můžete snadno požádat hromadně o souhlas zaměstnavateli.

Jak na to?

V Teamiu už máte připravené šablony s textem, které si můžete libovolně upravit. V textu ale vždy musí zůstat speciální hashtag ##CALL_TO_ACTION##, který se uchazeči zobrazuje jako tlačítko v mailu Potvrdit souhlas.

Kliknutím na toto tlačítko se uchazeči otevře znění souhlasu, klikne na Potvrdit a tato informace se automaticky dostane do Teamia a na kartě uchazeče pak můžete vidět, zdali vám uchazeč souhlas dal nebo ne a do kdy je platný.

Znění celého souhlasu, který vám kandidát potvrdil, najdete pak v historii uchazeče pokud si rozkliknete aktivitu Potvrzení souhlasu pro zaměstnavatele.

Co vidí uchazeč?

Uchazeči přijde takovýto e-mail s žádostí o souhlas zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů.

Po kliknutí na Potvrdit souhlas se mu zobrazí znění souhlasu a možnost tento souhlas přijmout.

Po přijetí souhlasu se mu zobrazí hláška o tom, že souhlas zaměstnavateli udělil.

Dostali jste odpověď na svou otázku?