Pomocí dotazníků si můžete vytvářet své vlastní odpovědní formuláře, které následně můžete přiložit k vybraným pozicím. Pokud uchazeč bude na danou pozici chtít reagovat, musí dotazník vyplnit.

Nastavení dotazníků

V základním pohledu vidíte pouze aktivní dotazníky a změnou filtru si můžete dohledat i ty neaktivní.

Vytvoření dotazníku

V nastavení kliknete v pravém horním rohu na Přidat nový dotazník a vyplníte základní údaje o dotazníku:

  • Název dotazníku – tento název slouží pouze pro vaši lepší orientaci, kandidát název neuvidí.
  • Zvolte jazyk dotazníku –  ten určuje, v jakém jazyce budou povinné údaje (Jméno, Email) a jak se budou zobrazovat chybové hlášky.
  • Vyberte rozmístění otázky a odpovědi – buď vedle sebe nebo pod sebou.
  • K některým otázkám možná budete chtít vložit nápovědu – buď může být jako text pod otázkou nebo se zobrazí ikona otazníku.
  • Na konci si nastavte, jak chcete uchazeči poděkovat za úspěšné vyplnění dotazníku. 

V dalším kroku si začněte přidávat otázky. Jméno, Příjmení a E-mail je vždy povinná otázka, nemůžete je tedy z dotazníku odstranit. Pomocí menu před otázkou si ale můžete změnit řazení otázek.

Našli jste odpověď?