V dotaznících s preselekcí můžete pro lepší výběr využít bodové hodnocení uchazečů. Ke každé otázce máte možnost zapsat kolik bodů za jakou odpověď uchazeč může získat. Na základě tohoto si můžete kandidáty seřadit podle počtu dosažených bodů, resp. procent.

Dále si můžete nastavit, že pokud uchazeč vybere variantu odpovědi, která je pro vás zcela nevyhovující, má být uchazeč automaticky systémem zamítnut a nepřijde vám tudíž do došlých reakcí.

Poslední variantou je nastavení bodové hranice pro všechny otázky v dotazníku a uchazeči, kteří této hranice nedosáhnou opět budou automaticky zamítnuti.

Vložení nové otázky s bodováním

Příklad: chcete zjistit nejvyšší dosažené vzdělání

Vyberte si otázku Nová standardní – Nejvyšší dosažené vzdělání.

Zvolte si, jaké odpovědi se mají uchazeči zobrazit. Dále si zadejte kolik bodů může uchazeč za jakou odpověď získat. Čím vyšší počet bodů, tím je pro vás odpověď kandidáta a jeho kvalifikace pro pozici zajímavější. Nakonec si zvolte, zda některé odpovědi mohou znamenat automatické zamítnutí. V tomto případě uchazeči se základním vzděláním či vyučením bez maturity budou rovnou zamítnuti.

V tomto případě tedy může kandidát získat max. 20 bodů a máte nastaveno automatické zamítání nad některými odpověďmi. Zároveň nad tabulkou vidíte, kolik bodů máte ještě k dispozici pro další otázky.

Příklad: chcete zjistit, zda má uchazeč řidičský průkaz na auto

Vyberte si Nová standardní otázka, konkrétně řidičský průkaz. Zajímá vás pouze konkrétní typ skupiny B. Nenastavujete body, ale máte automatické zamítnutí u uchazečů, kteří řidičský průkaz nemají.

Uchazeči v dotazníku nijak nepoznají vaše interní bodové hodnocení pro jednotlivé odpovědi. Nerozpoznají  ani skutečnost, že se jedná o kritérium, jež může vést k automatickému zamítnutí.

Vlastní otázka s bodovým hodnocením

Pokud chcete na vlastní otázku navázat bodové ohodnocení musí být odpovědi formou výběru možností. Vyberte Nová vlastní otázka a zobrazí se vám varianta zadat odpověď text nebo výběrem z možností.

Příklad: chcete zjistit v jakých jazycích dokáže uchazeč psát e-maily

Rozbalovací menu budu většinou používat v okamžiku, kdy má uchazeč mít možnost zvolit pouze jednu odpověď. Vždy tedy získá body pouze za vybranou odpověď.

Příklad: chcete zjistit jaké počítačové aplikace uchazeč ovládá

Zvolíte možnost výběru více odpovědí pomocí zaškrtávacích políček a zadáte body podle důležitosti s ohledem na pozici, pro níž uchazeče hledáte. Pokud uchazeč vybere všechny varianty body se mu sčítají.

Jak to pak vidí uchazeč? První příklad vidí jako výběr z rozbalovacího menu, ve druhém může zaškrtávat

 .               

Kontrola rozdělení bodů před aktivací

Na dotazníku si můžete zkontrolovat, zda jste rozdělili všech 100 bodů. Dále můžete nastavit hranici pro automatické zamítnutí – pokud si nepřejete na základě počtu bodů zamítat, nechte pole prázdné nebo napište nulu. V tomto případě máte nastaveno u dvou otázek automatické zamítnutí, pokud uchazeč zvolí špatnou odpověď (nemá řidičský průkaz nebo má příliš nízké vzdělání).

Bodové ohodnocení uchazečů, kteří reagovali na pozici

V přehledu uchazečů k pozici máte k dispozici výsledky bodového hodnocení dotazníků, které využijete při výběru kandidátů. Výsledky si můžete podle bodů seřadit. Kliknutím na ikonu se otevře vyplněný dotazník.

Kandidáty, kteří byli systémem automaticky zamítnuti, najdete v seznamu zamítnutých. V přehledu aktivit si pak můžete ověřit, že byl uchazeč skutečně zamítnut.

Text zamítnutí můžete si můžete sami nastavit pro různé jazykové verze. Lze zvolit i několikadenní zpoždění zaslání zprávy. Práva nastavení jsou omezena pouze na hlavního uživatele.

Našli jste odpověď?