Kalendář pohovorů poskytuje liniovým manažerům rychlý a přehledný náhled na plánované pohovory, které je čekají. Zároveň se však mohou zpětně podívat, s kým že to vlastně měli pohovor.

Jak to funguje?

Událost se v kalendáři zobrazí, pokud personalista, který je vlastníkem daného náboru, pošle přes Teamio manažerovi pozvánku. Pozvánku může liniový manažer

obdržet i pro nábor, ve kterém není přes Teamio zapojený. V obou případech se mu události objeví v Kalendáři pohovorů.

Manažer, který je zapojený do náboru, se v Detailu události:

 • Může prokliknout přes jméno uchazeče na Detail reakce

 • Může připojit na video pohovor přes odkaz

 • Může prokliknout na Detail náboru

 • Nemůže reagovat na událost (přijdu, nepřijdu...)

Manažer, který není zapojený do náboru, se v Detailu události:

 • Nemůže prokliknout přes jméno uchazeče na Detail reakce

 • Může připojit na video pohovor přes odkaz

 • Nemůže prokliknout na Detail náboru

 • Nemůže reagovat na událost (přijdu, nepřijdu...)


TIP: Pokud je nábor již archivovaný, tak se manažer, i přesto že je zapojený do náboru, nemůže prokliknout na Detail reakce a Detail náboru.


Jak se dostat do kalendáře?

Do kalendáře se manažer dostane přes ikonku kalendáře v horní liště hned vedle svého jména v pravém horním rohu.

Naplánované pohovory si může zobrazit v různých pohledech. Na výběr má celkem z pěti různých pohledů.

Každá událost má svůj detail, kde se zobrazují základní informace o pohovoru jako:

 • Kolo pohovoru

 • Jméno uchazeče, ze kterého se lze prokliknout do jeho Karty uchazeče

 • Termín pohovoru a potvrzení pohovoru od uchazeče

 • Adresa pohovoru, nebo odkaz na video pohovor

 • Jména všech pozvaných kolegů na pohovor a potvrzení jejich účasti

 • Pozice, ke které se pohovor váže

 • Jméno personalisty, který nábor vlastní

Detail události u náboru, kde liniový manažer není zapojený

Detail události u náboru, kde je liniový manažer zapojený

Našli jste odpověď?