Přejít na Teamio

¨

Typy pracovních veletrhů

Ujasněte si, kam má pro vás smysl jít.

 • Studentské

 • Všeobecné (Lokální v menších městech nebo městských částech, velká města)

 • Oborové (Strojírenský, medical, IT…)

Očekávání od veletrhu

 • Nejčastější důvody firem pro účast na veletrhu

  Nábor nových zaměstnanců, budování značky dobrého zaměstnavatele, představení vzdělávacích a jiných možností...

 • Stanovení cílů

  Jde vám hlavně o nábor? Počet CV, počet nástupů.., chcete představit společnost a její kariérní možnosti?

 • Vedlejší efekt veletrhu

  Často se stává, že se na těchto akcích naváže zajímavá spolupráce s dodavateli, partnerství se školou atd.

Jak probíhá příprava na pracovní veletrh

Projdeme si, jak vyladit přípravy, aby se na nic nezapomnělo.

 • Kdy?

  Vyhovuje vám termín vzhledem k náborovým potřebám? Jste schopni to v daném termínu personálně zvládnout?

 • Kde?

  Koná se akce v dojezdové vzdálenosti, kde je sídlo firmy, výrobní závod pracoviště? Velké město? Dostatek potenciálních kandidátů?

 • Demografie návštěvníků

  Cílíte na studenty nebo na zaměstnance se zkušenostmi?

 • Koncepce stánku

  Uspořádání a velikost stánku, grafická úprava, výzdoba stánku

 • Personální obsazení

  Zvažte počet osob na akci, je lepší ve více lidech - možnost se vystřídat, lepší koncentrace na návštěvníky, ideální je kombinace HR vs specialista oboru

Jak oslovovat účastníky veletrhu

Všichni chtějí zaujmout!

 • Vlastní zkušenosti

 • Angažovaný zaměstnanec

  Zvažte, kdo vás bude na veletrhu zastupovat… odborně zdatný, extrovert, dobré komunikační schopnosti

 • Aktivní oslovování

  Úsměv, oční kontakt, nečekat pouze, že někdo přijde

 • Mít tahák na stánku

  Dobře funguje občerstvení, dárečky, soutěže, vyzkoušení si produktů/služeb

Jak se odlišit od konkurence v offline světě veletrhů

 • Propagace účasti na sociálních sítích

  Sdílejte svou účast na sociálních sítích, pozvěte kandidáty přímo na váš stánek

 • Spolupráce se školami-den otevřených dveří

  Pokud spolupracuje se školami, pozvěte studenty na váš stánek a představte jim kariérní možnosti osobně

 • Produkt na stánku

 • Vizuálně funguje velmi dobře, pokud máte na stánku ukázku vašich výrobků/služeb

 • Kreativní stánek

  Hezká výzdoba stánku, TV se spoty, focení, automobil na stánku

Co po veletrhu?

 • Rychlá reakce - oslovení kandidátů

  Snažte se po veletrhu co nejrychleji všechny kandidáty oslovit a domluvit se s nimi na dalším pokračování

 • Interní zhodnocení cílů veletrhu a prezentace ve firmě

  Odprezentujte uvnitř společnosti, co se vám na veletrhu podařilo- počet získaných kontaktů, prezentace firmy před xy návštěvníky…

 • Brainstorming - co dělat příště jinak

  Vyhodnoťte si s kolegy co se podařilo a co se dá do příště zlepšit, pošlete zpětnou vazbu organizátorům

Dostali jste odpověď na svou otázku?