Nové role v Teamiu

Vytvořte v Teamiu kolegovi roli přímo na míru.

Veronika Řiháková avatar
Autor: Veronika Řiháková
Aktualizováno před více než týdnem

Chtěli byste některým kolegům v Teamiu rozšířit pravomoce a jiným naopak něco odebrat? Potřebujete, aby váš Liniový manažer mohl nejen palcovat, ale měl přístup i ke štítkům a historii uchazečů? Jiný kolega si chce sám zvát uchazeče na pohovor? Nebo potřebujete pro někoho úplně individuální roli? S Teamiem si můžete ušít role na míru každému uživateli podle potřeb.

Vlastní nové role jsou dostupné pouze u edice Teamio Enterprise nebo po zakoupení k jakékoliv placené edici Teamia. Chci vědět více 👈

U stávající role chcete přidat nebo odebrat nějaké oprávnění

V nastavení Teamia otevřete Správu rolí.

Vyberete tu roli, u které chcete kolegovi přidat nebo odebrat nějakou pravomoc.

Zobrazí se vám soupis všech oprávnění, která s danou rolí souvisí. Tuto roli nemůžete měnit, můžete ji ale zduplikovat a upravit jí oprávnění podle vašich potřeb.

Při duplikování role je potřeba zadat nový název, abyste ji odlišili od té původní. Můžete si přidat i popisek, například pro koho je určená. V záložce Nábor a uchazeč a v záložce Firemní nastavení můžete k předvybraným oprávněním přidat další nebo některá nevyhovující odebrat. Nakonec vyberete Uložit. Vznikne vám tím nová role s daným názvem.

Teamio vaši volbu kontroluje. Například, když palcujícímu liniákovi umožníte vidět a přidávat štítky, upozorní vás na to, že je potřeba mu také zapnout oprávnění Vidět všechny údaje o kandidátech.

Vytvoření úplně nové role

V nastavení Teamia ve Správě rolí vyberete tlačítko Nová role.

Opět vyplníte název role a můžete přidat i popisek. V záložkách Nábor a uchazeč a také Firemní nastavení vyberete všechna oprávnění, kterými by měla nová role disponovat. Opět vám Teamio kontroluje, aby daná spolu daná oprávnění kooperovala.

Přehled všech vytvořených rolí včetně popisků máte k dispozici ve Správě uživatelských rolí v nastavení Teamia.

Úprava nové role

Pokud budete chtít upravit novou roli, jednoduše kliknete na jméno role a v dalším okně přidáte nebo odeberete oprávnění tak, aby to vyhovovalo vašim aktuálním potřebám. Oprávnění se upraví u všech uživatelů, kteří mají danou roli přiřazenou.

Přiřazení role uživateli

Jakmile máte vytvořenou nebo upravenou roli, můžete ji ihned přidat svému kolegovi. V Nastavení vyberete Správu uživatelů, najdete příslušného kolegu a přes tři tečky vedle jeho jména vyberete možnost Upravit přístup.

V sekci Role a oprávnění vidíte jeho aktuální roli a přes tlačítko Upravit přístup mu můžete vybrat roli novou. Kolega obdrží e-mailem informaci o tom, že mu byla udělena nová role.

Přehled oprávnění u jednotlivých rolí

Pro lepší přehled nad tím, jaká oprávnění jste jednotlivým rolím přiřadili (nebo která jsou přiřazena v rámci výchozího nastavení Teamia), máte k dispozici Tabulku oprávnění.

V ní jednak vidíte všechna oprávnění, která vybrané role mají, a také si můžete role mezi sebou porovnávat.

Dostali jste odpověď na svou otázku?