Wszystkie kolekcje
Proces rekrutacji
RODO
Wygasająca zgoda na przetwarzanie danych
Wygasająca zgoda na przetwarzanie danych
Karolina Mirga Danek avatar
Napisane przez Karolina Mirga Danek
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W oknie Plan, na głównej stronie Teamio PRO znajdziesz wszystkich kandydatów (oprócz tych, którzy w Teamio mają już status Przyjęty), którym upływa termin ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatów tych możesz od razu poprosić o przedłużenie zgody.

Jak to działa

Na stronie tytułowej wyświetla się lista kandydatów, którym już niedługo wygaśnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Klikając przycisk Wyświetl agendę, znajdziesz się w Agendzie, gdzie zobaczysz listę wszystkich kandydatów, którym już wkrótce upłynie termin ważności udzielonej zgody. 

Jedno kliknięcie przeniesie Cię na listę kandydatów, którym upływa termin ważności zgody, i na zbiorowy wniosek o udzielenie zgody

Automatyczna preselekcja wszystkich kandydatów, którym termin ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych upływa w ciągu 2 miesięcy. Na liście zobaczysz:

  • imię i nazwisko kandydata z opcją przejścia jednym kliknięciem na Kartę kandydata

  • za ile dni danemu kandydatowi upłynie termin ważności zgody

  • nazwę stanowiska

  • status kandydata

  • etykiety

  • notatki.

Lista z aktywnym filtrem

Kandydaci na liście klasyfikowani są według:

  • czasu, który pozostał do upływu terminu,

  • możesz ich filtrować również wg użytkownika przydzielonego w Teamio.

Klasyfikacja wg okresu pozostającego do upływu terminu ważności zgody.

Współpraca z kolegami

Jeżeli nie masz kandydatów, którym termin ważności zgody upływa w ciągu dwóch miesięcy, dostęp do listy uzyskasz po kliknięciu przycisku „Chcę to sprawdzić”.

Możesz wyfiltrować któregoś ze współpracowników i sprawdzić kandydatów na zarządzanych przez niego stanowiskach. W ten sposób uzyskasz informacje o kandydatach, których możesz poprosić o przedłużenie zgody w imieniu współpracownika.

Działania zbiorowe – kandydaci

Komunikacja w ramach tej listy działa w posobny sposób, jak w innych miejscach Teamio.

Działania mogą mieć charakter indywidualny (otwarty profil kandydata) lub zbiorowy (po zaznaczeniu odpowiednich kandydatów, a następnie wyborze działania, które chcemy przeprowadzić).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?