Korzystając z formularzy, możesz stworzyć własne formularze odpowiedzi, które następnie dołączysz do wybranych stanowisk. Jeśli kandydat chce zgłosić się na stanowisko, musi wypełnić ankietę.

Ustawienia kwestionariusza

W podstawowym widoku widzisz tylko aktywne ankiety, zmieniając filtr znajdziesz również nieaktywne.

Tworzenie kwestionariusza

W ustawieniach, w prawym górnym rogu, kliknij "Dodaj formularz" i uzupełnij podstawowe informacje o formularzu:

  • Wewnętrzna nazwa kwestionariusza - ta nazwa służy tylko dla lepszego zorientowania się, kandydat nie zobaczy nazwy.

  • Język kwestionariusza - określa w jakim języku będą obowiązkowe dane (Imię, E-mail) i jak będą wyświetlane komunikaty o błędach.

  • Wybierz umiejscowienie pytania i odpowiedzi - obok siebie lub pod sobą.

  • Możliwe, że do niektórych pytań będziesz chcieć dodać podpowiedź - może to być tekst pod pytaniem lub może pojawić się ikona znaku zapytania.

  • Na koniec ustal, w jaki sposób chcesz podziękować kandydatom za pomyślne wypełnienie kwestionariusza.

W następnym kroku będziesz dodawać pytania. Imię, nazwisko i e-mail są zawsze polami obowiązkowymi, więc nie możesz ich usunąć z ankiety. Możesz jednak zmienić kolejność pytań, korzystając z menu przed pytaniem.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?