Formularz wybierasz w pierwszym kroku zamieszczania ogłoszenia. Po wystawieniu stanowiska nie ma już możliwości wyboru innego kwestionariusza.

Na liście kwestionariuszy możesz monitorować, które kwestionariusze są aktualnie używane na jakich pozycjach.

Wyświetlanie kwestionariusza w szczegółach kandydata.

Wypełniony kwestionariusz można wyświetlić w Liście odpowiedzi lub bezpośrednio w Karcie kandydata.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?