W formularzech z preselekcją dla lepszej selekcji możesz wykorzystać ocenę punktową kandydatów. Przy każdym pytaniu masz możliwość zapisania, ile punktów kandydat może uzyskać za daną odpowiedź. Na tej podstawie możesz posortować kandydatów odpowiednio według liczby uzyskanych punktów/procentów.

Możesz również ustawić, że jeśli kandydat wybierze wariant odpowiedzi, który jest dla Ciebie całkowicie nieodpowiedni, kandydat zostanie automatycznie odrzucony i nie pojawi się na liście zgłoszeń.

Ostatnią opcją jest ustalenie limitu punktów dla wszystkich pytań w formularzu, a kandydaci, którzy nie osiągną tego limitu, zostaną automatycznie odrzuceni.

Wstawienie nowego pytania z punktacją

Przykład: chcesz poznać najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia

Wybierz pytanie Nowy standard - Najwyższy osiągnięty poziom wykształcenia.

Wybierz odpowiedzi, które wyświetlą się kandydatom. Następnie wpisz, ile punktów kandydat może otrzymać za jaką odpowiedź. Im wyższa liczba punktów, tym korzystniejsza będzie dla Ciebie odpowiedź kandydata i jego kwalifikacja na to stanowisko. Na koniec określ, które odpowiedzi mogą oznaczać automatyczne odrzucenie. W takim przypadku kandydaci z podstawowym wykształceniem lub bez świadectwa ukończenia szkoły średniej zostaną natychmiast odrzuceni z procesu.

W tym przypadku kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów, przy niektórych odpowiedziach ustawiono automatyczne odrzucanie. Jednocześnie nad tabelą możesz zobaczyć, ile pozostało punktów do wykorzystania na dalsze pytania.

Przykład: chcesz się dowiedzieć, czy kandydat posiada prawo jazdy kat. B.

Wybierz pytanie standardowe, a konkretnie prawo jazdy. Interesuje Cię tylko określony typ - B. Nie ustalasz punktów, ale zyskujesz automatyczne odrzucanie kandydatów, którzy nie mają prawa jazdy.

Kandydaci nie poznają Twojego wewnętrznego sposobu oceniania dla każdej odpowiedzi. Nie rozpoznają też, że jest to kryterium, które może prowadzić do automatycznego odrzucenia.

Własne pytanie z oceną punktową

Jeśli chcesz uzupełnić swoje pytanie o ocenę punktową, odpowiedzi muszą mieć formę wyboru opcji. Wybierz Nowe pytanie niestandardowe, a zobaczysz wariant wprowadzania tekstu odpowiedzi lub wybierając jedną z opcji.

Przykład: chcesz się dowiedzieć, w jakich językach kandydat potrafi pisać e-maile

Z rozwijanego menu będziemy korzystać zazwyczaj wtedy, gdy kandydat powinien mieć możliwość wybrania tylko jednej odpowiedzi. Wtedy zawsze dostaje punkty tylko za wybraną odpowiedź.

Przykład: chcesz się dowiedzieć, jakie aplikacje komputerowe obsługuje kandydat

Wybierasz opcję wyboru wielu odpowiedzi za pomocą pól wyboru i wpisujesz punkty według ich ważności w odniesieniu do stanowiska, na które szukasz kandydatów. Jeżeli kandydat wybierze wszystkie warianty, punkty są sumowane.

Jak zatem widzi to kandydat? Pierwszy przykład widzi jako wybór z rozwijanego menu, w drugim może zaznaczyć.

Kontrola rozdzielenia punktów przed aktywacją

W formularzu możesz sprawdzić, czy rozdzieliłeś wszystkie 100 punktów. Możesz także ustawić próg automatycznego odrzucania - jeśli nie chcesz odrzucać na podstawie liczby punktów, pozostaw pole puste lub wpisz zero. W tym przykładzie zastosowane automatyczne odrzucenie u dwóch pytań, jeśli kandydat wybierze złą odpowiedź (nie ma prawa jazdy lub ma zbyt niskie wykształcenie).

Kandydatów, którzy zostali automatycznie odrzuceni przez system, można znaleźć

na liście odrzuconych. W przeglądzie działań, możesz następnie sprawdzić, czy kandydat został faktycznie odrzucony.

Możesz samodzielnie ustawić tekst odrzucenia dla różnych wersji językowych. Możesz również opóźnić odpowiedź o kilka dni. Prawa zmiany ustawień są ograniczone tylko do głównego użytkownika.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?