Alle samlinger
7. Fakturering
7.9 Datofastsættelse for gentagne faktura
7.9 Datofastsættelse for gentagne faktura

Video har ingen intro

Opdateret over en uge siden

Når du skal oprette en gentaget faktura er det vigtigt hvordan du angiver datoen for, hvornår den automatiserede kørsel skal ske.

Når du er på en kunde, i fanen Fakturering, skal du klikke på Gentagen faktura i båndet for oven.

I forhold til datosætning er det ikke afgørende, om du vælger med eller uden tidsregistreringer.

Vælg den opgave, der skal laves en gentaget faktura på.

Når fakturaen er dannet som kladde, skal du i Basis fanen. Ud for Gentagelse, skal du klikke på Rediger.

Nu skal du vælge hvornår fakturaen skal dannes.

Hvis du skal have tidsregistreringer med på fakturaen, skal du sætte kørselsdatoen sådan, at I bliver færdig med tidsregistrering, inden TimeView automatisk opretter fakturaen.

Hvis man vil have tidsregistreringer til og med den sidste i måneden, er det vigtigt at der er et par dage, til at blive færdig med dem.

Du kan fx sætte gentagelsen til den 2. i hver måned og derefter skrive -2 i feltet Fakturadato forskydelse ift. gentagelsesdato.

Hvis du, som i dette eksempel, har sat gentagelsesdatoen til anden dag for hver tredje måned og har skrevet -2 i forskydelse, kommer tidsregistreringer til ultimo måneden før, med på fakturaen.

Gentagne fakturaer kommer som kladde i fakturaoversigten, når de bliver dannet. Derefter skal du selv bogføre, efter evt. rettelser er udført.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?