Alle samlinger
7. Fakturering
7.30 Standardtekster til fakturaemail
7.30 Standardtekster til fakturaemail
Opdateret over en uge siden

Sådan laver du standard emne og brødtekst i fakturamail

Du kan nemt oprette standardtekster og emne til fakturamails. Du kan endda indsætte fx fakturanummer, så det er nemt for modtageren, at se hvad mailen drejer sig om.


I nedenstående ses et eksempel hvor fakturanummer, kundenavn og betalingsdato er flettet ind:

Din mailsignatur i Outlook påvirkes ikke og indsættes som ved almindelig mailafsendelse.


Oprettelse af standardtekst til e-mail

Gå til Administration og derefter Standardtekster og klik på Opret ny.

  • Skriv et sigende Navn til din standardtekst. (1)

  • Udfyld herefter det første Tekst felt, som er til emnet. (2)

  • Udfyld dernæst det andet Tekst felt, som er til brødteksten. (3)

  • I Type skal du vælge InvoiceEmail, så det er denne standardtekst, der bliver sat ind på fakturamails. (4)

  • Klik på Gem.

Man kan kun have een standardtekst til emails, så det er vigtigt at sørge for, at standardteksten passer til alle kunder.

Flettefelter

Det er muligt at benytte sig af flettefelter i standardteksten. I ovenstående eksempel benyttes fakturanummer, kundenavn og betalingsdato. 

Flettefelter skal altid indsættes mellem to { } (Tuborgklammer) f.eks. {InvoiceNumber}

De mulige flette felter er:​

Flettefelt

Indhold

InvoiceNumber

Fakturanummer

DueDate

Betalingsdato

InvoiceDate

Fakturadato

CustomerCode

Kundekode

CustomerName

Kundenavn

CustomerRespName

Kundeansvarligs navn

Text

Fakturateksten

EmailAddress

Emailadressen

InternalContactFullName

Intern kontakts navn

ExternalContactFullName

Ekstern kontakts navn

Datoer kan formatteres på forskellige måder:

  • {DueDate: dd-MM-yyyy} vil resultere i fx 24-12-2019

  • {DueDate: d. MMMM, yyyy} vil blive 6. februar, 2019

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på


Besvarede dette dit spørgsmål?