Der kan oprettes standardtekster til fakturaemails, således at fakturadata/kundedata kan flettes ind i emailen.
I nedenstående ses et eksempel hvor fakturanr, kundenavn og betalingsdato er flettet ind:

Brugerens almindelige mailsignatur i Outlook påvirkes ikke og indsættes som ved almindelig mailafsendelse.

Oprettelse/redigering

Standardtekst til fakturaemail oprettes/redigeres i menupunktet "Standardtekster" under "Administration" eller "Alle"

Se evt. denne lille video: https://www.youtube.com/watch?v=X1QWNfm8Z1U

Når der oprettes en ny standardtekst er det vigtigt at bemærke, at den første tekstboks er til emailemnet og den anden er til emailbody.
Ligeledes skal der nederst vælges "InvoiceEmail" i typen.

På nuværende tidspunkt er TimeView begrænset til kun at kunne have én standardtekst til emails - dette bliver udvidet i en senere version.

Flettefelter

Det er muligt at benytte sig af flettefelter i standardteksten. I ovenstående eksempel benyttes fakturanr, kundenavn og betalingsdato. 

Flettefelter skal altid indsættes mellem to { } (Tuborgklammer) f.eks. {InvoiceNumber}
De mulige flette felter er:

InvoiceNumber: Fakturanr
DueDate: Betalingsdato
InvoiceDate: Fakturadato
CustomerCode: Kundekode
CustomerName: Kundenavn
CustomerRespName: Kundeansvarligs navn
Text: Fakturateksten
EmailAddress: Emailadressen
InternalContactFullName: Intern kontakts navn
ExternalContactFullName: Ekstern kontakts navn

Datoer kan formatteres således: {DueDate: dd-MM-yyyy} Dette vil resultere i f.eks. "24-12-2019"
{DueDate: d. MMMM, yyyy} vil blive 6. februar, 2019


Fandt du dit svar?