Alle samlinger
Tidsregistrering
Periodegodkendelse/status
Periodegodkendelse/status

Tidsregistrerings perioder

Peter Thornton avatar
Skrevet af Peter Thornton
Opdateret over en uge siden

Tidsregistrering periodegodkendelse og status er blevet samlet i en enkelt liste "Periodegodkendelse/status"

Denne liste kan vise medarbejderes periodestatus og hvis ønsket de relevate timesummer for perioden
BEMÆRK: For at medtage timesummer skal fluebenet "Vis timer" sættes i filteret:
Hvis ikke dette sættes vil kolonnerne med timer blot vise 0. Dette er lavet for, at spare de brugere der ikke er interesseret i summerne (men bruger detailjevisning - mere om dette nedenfor) tid når der skal loades for mange medarbejdere

I ribbon er der de sædvanlige 3 knapper til godkendelse/afvisning eller detailjevisning

Detaljevisning

Klikker man på ribbonknappen "Se detaljer" eller dobbeltklikker på en medarbejder i listen tages man til detaljevisningen:

Detaljevisningen er den almindeligt kendte ugekladde. Herfra kan der bladres i ugerne (hvis der er flere uger der ligger til godkendelse) og der kan godkendes/afvises.
Når der godkendes/afvises hopper TimeView tilbage til periodegodkendelse/status listen man kom fra.

Besvarede dette dit spørgsmål?