Alle samlinger
2. Kunder
2.2 Find kunde på liste
2.2 Find kunde på liste
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret i denne uge

Hvis du vil finde en bestemt kunde fra kundelisten, kan du markere en vilkårlig række med musen og blot begynde at skrive. Du kan både søge på kundenavn, kundekode, cvr nr. osv.

TimeView vil nu automatisk skrive i søgefeltet øverst til højre og efterhånden som du skriver, bliver listen reduceret.

Uanset om du bruger den ene metode eller den anden, så bliver det søgte markeret med gul baggrund.

Hvis du vil se hele kundelisten igen, skal du bare klikke på krydset i søgefilteret eller fjerner dit filter fra kolonnen.

Du kan også vælge at filtrere kundelisten med filteret i de forskellige kolonner.

Når du flytter musen over en kolonne, kommer der et filter ikon (tragt) (1) frem. Hvis du klikker på ikonen kommer en boks frem, hvor du kan rulle ned gennem værdierne (2) eller bare skrive i søgefeltet (3) og derefter markere dit valg (4).

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?