Alle samlinger
2. Kunder
2.18 Fanen-journal
2.18 Fanen-journal
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret over en uge siden

Fanen journal indeholder journal linjer på kunden. Ideen er at det skal være som en lægejournal - et sted man kan skrive referater, samtaler, noter mv.

På journal linjen kan du se: kundenavn, kundekode, opgavenavn, kategori, titel, tekst, deadline, kunde ansvarlig, hvem der har oprettet den og dato for oprettelse.

Link til video:

Besvarede dette dit spørgsmål?