Alle samlinger
3. Opgaver
3.16 Fakturering fanen
3.16 Fakturering fanen
Opdateret over en uge siden

Her får du en gennemgang af de faner, der er på opgaver og hvad de hver i sær indeholder.

Under Fakturering skriver du de værdier, som har betydning for denne opgave.

Sats og lås sats

Her vælger du den sats, som opgaven skal afregnes på. Hvis der ikke er valgt, bruges den sats der er på kunden eller sats 1, som er standard.

Tilbudspris

Hvis der er sat en tilbudspris, er det den pris der faktureres, i stedet for sats * varighed.

Reservation til underdækning

Her kan du afskrive eller nedskrive et beløb.

Igangværende reguleringskurs

Man kan her sætte op-/nedskrivning som en kurs. Det kan bruges som fast %-tillæg eller -rabat.

EAN

Feltet kan bruges til direkte fakturering af EAN fakturaer, direkte igennem E-conomic.

Rekvirent

Her kan angives navn eller fx initialer på den person, som har bestilt opgaven.

Rekvisitionsnummer

Hvis der er aftalt rekvisitionsnummer, skrives det her.

SKI kontraktnummer

Her kan vælges mellem SKI kontrakter.

CAP

Type, forventet oms. og år.

Alternativ fakturabetaler

Hvis opgaven udføres for en anden revisor, kan det vælges her, så de modtager regningen i stedet for kunden.

Nuværende fakturaer

Alle fakturaer, der findes på opgaven. Inkl. kladder.

Gentagen fakturaskabeloner

Her er de faste ordre på denne opgave.

Du kan finde meget mere om opgaver her:

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?