Alle samlinger
7. Fakturering
7.23 Faktura - Fanerne
7.23 Faktura - Fanerne
Opdateret over en uge siden

Her får du lidt grundlæggende information om, hvad de forskellige faner indeholder

Når du åbner en faktura, eller laver en ny, kommer der 6 faner frem.

Her er en forklaring på, hvad hver fane indeholder.

7.23.1 Basis

Basis fanen er de overordnede tal for fakturaen.

 1. kunden

 2. Fakturadato og betalingsdato - her kan også vælges nulfaktura

 3. Kommentar - kommer med på fakturaen

 4. Kontakter

 5. EAN og PO nummer nedarves fra kunden eller opgaven - Her kan du også skrive et rekvisitionsnummer

 6. Pris

 7. Kommentarer - interne kommentarer - kommer ikke på fakturaen

 8. Information - hvornår og hvem


7.23.2 Tidsregistreringer

Medmindre du har valgt aconto faktura, kommer der altid tidsregistreringer med på nye fakturaer.

Nedenfor er tidregistreringerne grupperet på Opgave. Så kan du fx flytte rundt på tidsregistreringerne, hvis det er nødvendigt.

 1. Nederest kan du kombinere tidsregistreringer til en ny fakturalinje
  Det kan kun lade sig gøre, hvis tidsregistreringerne er på samme opgave

 2. Du kan også markere tidsregistreringer og fjerne dem fra fakturaen

 3. eller sætte de(n) markerede til uden beregning


7.23.3 Fakturalinjer

Her kan du se hvilke opgaver, der er på fakturaen. Der er som udgangspunkt en linje pr. opgave.

Du kan nu arbejde med de enkelte linjer og lave ændringer, hvis der er behov for det.


7.23.4 Visning

Visning giver dig et eksempel på, hvordan fakturaen ser ud. Der er i visning også nogle interne informationer om den aktuelle faktura. Det er det område, der kaldes kladdeinformation.


7.23.5 Tidsregistreringsliste

Tidsregistreringslisten kan designes, som I ønsker det. Det er en rapport over de tidsregistreringer, der ligger til grund for fakturaen. Listen kan sendes til kunden, hvis de vil have et detaljeret overblik over, hvad der er udført ifm. fakturaen.


7.23.6 Tidligere faktura

Listen viser alle tidligere fakturaer inkl. den aktuelle, hvis den er gemt.


Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?