Alle samlinger
7. Fakturering
D - 7.9 Datofastsættelse for gentagne faktura
D - 7.9 Datofastsættelse for gentagne faktura

Video har ingen intro

J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret i denne uge

Når du skal oprette en gentaget faktura, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du angiver datoen for, hvornår den automatiserede kørsel skal ske.

Når du er på en kunde, i fanen Fakturering, skal du klikke på Gentagen faktura i båndet for oven.

Opret enten en med timer eller en uden ift. datosætning er dette ligegyldigt.

Det er vigtigt at vælge opgaven der skal faktureres.

Under basis tryk på "Rediger".

Derefter sætter man datoen for hvor ofte den gentagende faktura skal finde sted.

Hvis man skal have timeregistreringer med på fakturaen så skal man sætte kørselsdatoen på en måde så man når at få tidsregistreret færdig inden TimeViews automatiske fakturaopretter bliver afviklet.

Hvis man ønsker tidsregistreringer til og med den 31. er det vigtigt at der er et slip på en dag eller to, så er man sikker på at registreringsarbejdet er tilendebragt.

For ikke at få timer med fra den første eller den anden, er der et felt ”fakturadato forskydelse” ift. gentagelsesdato. Hvis man som i dette eksempel har sat gentagelsesdatoen til anden dag i tre måneder, skal man i fakturadato forskydelse ift. Gentagelsesdato feltet skrive -2 så den går tilbage til ultimo måneden før.

Ovenstående eksempel vil derfor danne en faktura hvert kvartal. Fakturakladder bliver dannet den anden dag efter kvartalet og fakturadato bliver ultimo dato i kvartalet.

Når tidsregistreringen er oprettet skal man vælge om prisen skal komme fra tidsregistreringer eller fra fast pris.

Hvis dette ikke var løsningen, kontakt os da venligst på:

Besvarede dette dit spørgsmål?