Alle samlinger
7. Fakturering
D - 7.11 Gentagne faktura med tidsregistreringer
D - 7.11 Gentagne faktura med tidsregistreringer
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret i denne uge

Denne artikel viser hvordan du opretter en gentagne faktura og helt selv styrer hvornår den skal køres. Du kan også vælge hvor betalingen skal komme fra.

Find kunden og tryk på "Gentagen faktura".

Opret en med timer (alle udstående tidsregistreringer).

Så skal du vælge den opgave der styrer.

Under basis tryk på "Rediger". For at ændre hvornår fakturaen skal gentage sig.

Derefter sætter du datoen for hvor ofte den gentagende faktura skal finde sted. Det gøres ved at vælge antal gentagelser som dagligt pr uge pr måned eller pr år. Den gentagelse kan sættes helt præcist. Du kan også angive hvornår denne gentagelse skal starte og slutte i feltet begrænsning.

Hvis man skal have timeregistreringer med på fakturaen så skal man sætte kørselsdatoen på en måde så man når at få tidsregistreret færdig inden TimeViews automatiske fakturaopretter bliver afviklet.

Hvis man ønsker tidsregistreringer til og med den sidste dag i måneden er det vigtigt at der er et slip på en dag eller to, så er man sikker på at registreringsarbejdet er tilendebragt.

For ikke at få timer med fra den første eller den anden, er der et felt ”fakturadato forskydelse” ift. gentagelsesdato. Hvis man som i dette eksempel har sat gentagelsesdatoen til anden dag i tre måneder, skal man i fakturadato forskydelse ift. Gentagelsesdato feltet skrive -2 så den går tilbage til ultimo måneden før. Ultimo måned bliver så også faktura datoen.

Teksten til fakturaen bliver genbrugt så det er ikke så hensigtsmessigt at skrive ting som 2. kvatal istedet er det bedre at skrive sidste kvatal.

Når tidsregistreringen er oprettet skal man vælge om prisen skal komme fra tidsregistreringer som er prisen fra de tidsregistreringer der er med i fakturaen.

Eller fra fast pris som er en pris man selv intaster i fakturaen. Hvis du vælger denne mulighed bliver felterne timer og pris hvide hvilket betyde de kan redigeres i.

Eller fra fast pris fra opgaven som er en pris der er sat i opgaven.

På kunden under fanen fakturering kan du se den gentagen faktura du lige har oprettet og den kan også ses på oversigten over alle gentagende faktura

Hvis dette ikke var løsningen, kontakt os da venligst på:

Besvarede dette dit spørgsmål?