6.6.7 Registrering af fravær
Opdateret over en uge siden

Registrering af fravær skal ske ligesom al anden tidsregistrering.

Opret en tidsregistrering med Ctrl+T og find den interne kunde.

Her ser du fx tre interne opgaver, der hedder Ferie, Afspadsering og Sygdom.

Det er de opgaver, der opdaterer tælleværkerne på de interne fraværsopgaver.

Hvis du fx vælger Ferie, bliver arbejdstypen også Ferie.

Du skal skal lave en tidsregistrering for hver dag, du har fravær og angive antal timer.

Det er nemt og hurtigt, hvis du bruger Tidsregistrering Uge eller Tidsregistrering Uge (multilinje).

Afspadsering

Tælleværket opdateres dynamisk, men kun på tidsregistreringer, der er færdigmeldt.

Så længe status er kladde, kommer de ikke med i tælleværket. Uanset om det er optjent eller afholdt.

Periode- og ledelsesgodkendelse har ingen indflydelse på saldoen.


Ferie og feriefridage

Det der er afholdt, bliver opdateret dynamisk på brugernes saldi, hvis de er færdigmeldt.

Ferie og feriefridage bliver tilskrevet i løbet af måneden.

Man vil derfor ikke se sin optjente ferie den første i måneden.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?