Spring videre til hovedindholdet
Alle samlinger5. Planlægning
5.6 Min planlægning
5.6 Min planlægning
Opdateret over en uge siden

Hvordan får jeg den bedste visning af min egen planlægning?

Når du skal planlægge din egen tid, kan du sætte filteret til kun at vise dine egne opgaver. Filteret har en indstilling der hedder Vis min personlig planlægning.

Når du markerer den, så bliver hele området Kunder til planlægning gråt og har ikke længere nogen betydning

Du får nu vist alle de opgaver hvor ud har en relation til kunden, eller de opgaver hvor der er planlagt tid på dig.

Opgaverne kan have forskellig status, så du skal tage stilling til, hvilke status du vil se på listen.

Hvis du vil se planlægning på både alt der er planlagt og endnu ikke planlagt, skal du sikre, at der ikke er flueben i Kun allerede planlagte.

Til sidst skal du skrive den periode du vil se planlægning for og interval.

Hvis du gerne vil se din normtid, skal du sætte flueben i Vis norm tid.

Du kan også se realiserede timer og realiserede timer fra sidste år.

Til sidst skal du klikke på Vis knappen nederst i filteret og så kan du se din planlægning.

Du kan udvide visningen på en kunde og se opgaver der kan planlægges på.

Hvis du fx skal planlægge på Årsrapport 2021, kan du klikke ind i feltet under januar og skrive det antal timer, du vil planlægge. Du kan med tabulatoren gå videre til den næste felt osv. På den måde, kan du hurtigt få udfyldt din planlægning.

Når du vil se hvordan planlægning og normtid fordeler sig, kan du klikke på Maksimer knappen øverst til højre.

Så får du det fulde overblik og kan flytte rundt på planlægningen, så det kommer til at passe med normtiden.

Du kan finde meget mere om planlægning her:

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?