Spring videre til hovedindholdet
Release notes 9.10
Opdateret over en uge siden

Forklaring

Link til artikel

Nyt søge felt

I forsøget på at forbedre den samlede performance i TimeView, har vi ændret i måde hvorpå kunder, opgaver og medarbejdere søges frem forskellige steder i TimeView. klik på link til artikel for at læse mere.

Deadlines

Ved rul af opgaver rulles eksisterende deadline frem til ny opgave.

Rettigheder på opgave

ACL rettigheder oprettet særskilt på en opgave, rulles med frem til ny opgave ved rul af opgave.

Anden sats

Satsen forsvinder ikke i visningen. Den forbliver på kunde eller opgave når den er sat.

Visning af barsel på brugeren

Barsel kolonnen på brugeren vises igen.

Planlagte timer på slettet opgaver

Planlagte timer i normtidsvisningen under planlægningen, tager ikke længere slettede opgavers planlagte timer med.

Slettet bruger

Slettede brugere kan igen til og fravælge i de forskellige lister.

Nulstil forventet omsætning

Ved rul af opgave, kan man via en indstilling, angive at forventet omsætning på den opgave der rulles fra den nulstilles. Får at få dette aktiveret, skal i tage kontakte til vores support.

Udlæg på tidsregistrering (Ctrl+t boksen)

Hvis man på sin tidsregistrering, har angivet et udlæg, kan man ikke få lov at gemme denne, før end udlægstypen er angivet.

Skift af status på opgaven

Når man skifter status på en opgave, så opdateres serveren med det samme, så man kan aflevere sin tidsregistrering uden at vente.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?