Spring videre til hovedindholdet
Release notes 10.3
Opdateret over en uge siden

Generelt

Forklaring

Link til artikel

Søgninger

Ctrl+T - Ctrl+G - Ctrl+Y - Ctrl+U - Ctrl+N

Ny filterfunktion i søgeboks "Vis kun mine" og Ctrl+M

Søgninger

Søgefunktionen er blevet forbedret. Man kan nu søge med wildcard (*) fx midt i søgeordet.

Tidsregistrering

Forklaring

Link til artikel

Datoer

Slutdato følger startdato. Nå man ændrer startdatoen på en tidsregistrering, sættes slutdato til samme.

Varighed

Start/stop tid og varighed beregning forbedret.

Udlæg

Tidsregistreringer kan ikke gemmes, hvis udlæg ikke er korrekt udfyldt.

Kunde/opgave

Ventetid fra nyoprettet opgave, til den kan tidsregisteres er forbedret.

Opgaver

Forklaring

Link til artikel

Dokumenter

Der kan nu oprettes dokumenter på ny opgave, uden den skal lukkes og åbnes først.

Opgavestatus

Hvis der skiftes status på en opgave på opgavelisten, bliver listen opdateret med det samme.

Kunder

Forklaring

Link til artikel

Sats

Visningen af "anden sats" er forbedret.

Tilføj (Mine kunder)

Søgefunktionen forbedret.

Kontakter

Forklaring

Link til artikel

Opdatering af kontakt

Ændring af data på en kontakt, bliver nu gemt korrekt.

Planlægning

Forklaring

Link til artikel

Normtidsvisning

Planlagt tid på slettede opgaver kommer ikke med i normtidsvisningen.

Filter

Filter under kunder til planlægning forbedret.

Brugere

Forklaring

Link til artikel

Åbne bruger

Hastigheden når bruger åbnes er forbedret.

Barsel

Visning af barsel under bruger er forbedret.

Normtid

Funktionen til tilføjelse af arbejdstid fra skabelon er forbedret.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?