Release notes 9.8
Opdateret over en uge siden

Generelt

Forklaring

Link til artikel

Mine kunder

Mulighed for i brugerindstillinger at sætte hvilke kunder der skal indgå i "mine kunder" i de forskellige lister

Nummerplade automatisk forslag

Mulighed for i brugerindstillinger at sætte nummerplade(r) så disse automatisk fremkommer i CTRL + T boksen

Lås sats

Man vil ikke kunne afvige fra den valgte sats sat på opgaven, kunde eller opgavetypen

Markering om firmabil.

Mulighed for at vælge om brugeren har firmabil, derved vil dette felt være markeret ved tidsregistrering

Helligdage

Det er nu muligt at oprette helligdage i TimeView, de anvendes til at sætte normtiden til 0 timer disse dage.

Normtid

Ny måde at oprette normtid på, man kan nu oprette en 37 timers normtid eller en 40 timers normtid, og så rulle denne ud på flere medarbejdere.

Genindlæsning af cashes

Mulighed for at genindlæse lokale cashes

Planlægning

Forklaring

Link til artikel

Hurtigere planlægningsdata

Ny metode at trække planlægningsdata, hvilket har forbedret hastigheden på planlægningsvisningerne

Ny dimension

Kontor tilføjet til dimension

Gemme filtreringer

Mulighed for at gemme filtreringer

Nulstilling af filtre

Mulighed for nulstilling af valgte filtre

Min persolige planlægning

Mulighed for at få vist min personlige planlægning

Delete i planlægning

Når der trykkes på delete i planlægning slettes nu hele linjen.

Tidsregistrering

Forklaring

Link til artikel

CTRL + T

 • Mulighed for at lave transport opslag via et google opslag. Klik på knappen "Opslag"

 • Angive Registreringsnummer på bilen, krav ved transport registrering

 • Angiv om transporten er sket i en firma bil

 • Ved registrering af udlæg skal man angive en udlægsarbejdstype, kaldt "Type" på ctrl+t boksen

Ompostering af godkendte tidsregistreringer

Mulighed for at ompostere godkendte tidsregistreringsposter

Transport udfoldes

Transport udfoldes på tidsregistrering

Bug

 • Flytning af tidsregistreringer opdaterer nu sats og dimensioner

Kunder

Forklaring

Link til artikel

Forbedret hastighed på kundeliste

Forbedret hastighed på indlæsning af kundeliste, ved egendefineret felter

EAN nummer

EAN nummer på kundelisten

Bug

 • Når fanen Information åbnes bliver man kun bedt om at gemme når der er lavet ændringer

 • Scroll på egendefineret felter er slået fra indtil feltet er aktivt valgt med musen

Opgaver

Forklaring

Link til artikel

Multiredigere type

Det er nu muligt at multiredigere type på opgave niveau

Nulstil omsætning ved rul

Mulighed for at få nulstillet forventet omsætning på en opgave der rulles (Dette skal slås til af TimeSolutions)

Indsæt nu dato

Indsætter nu startdato og intern deadline som værende regnskabsperioden for kunden når opgave oprettes

Ny rulle proces

Når man ruller en eller flere opgaver får man samme popup boks frem, og skal tage stilling til om man vil rulle planlægning, samt om man vil rulle til en eksisterende opgaver, istedet for at oprette en ny.

Må ikke rulles

Det er nu muligt at markere en opgave og angive at denne ikke må rulles.

Bug

 • Rulning af opgaver gøres nu i en asynkron proces hvor TimeView fortsætter rullet selv ved fejl, og man kan efterfølgende søge de opgaver frem der er fejlet.

Fakturering

Forklaring

Link til artikel

Fakturer ej færdigmeldte tidsregistreringer

Det er nu blevet sikret at man ikke kan fakturere ej færdigmeldte tidsregistreringer

Skriv kommentarer på faktura

Det er nu muligt at skrive kommentarer der følger fakturaen, hvor man kan se hvem og hvornår kommentaren er skrevet.

Se statusskift på faktura

Det er nu muligt at se hvem der har skiftet status på fakturaen

Flere faktura layout

Der er nu mulighed for at have flere faktura layout, samt foruddefinere disse på kunder. Kan f.eks. Benyttes ved sprogvalg. (Dette skal slås til af TimeSolutions)

Valg af arbejdstype ved kombination af linje

Ved kombinering af faktura linjer, vælger den den arbejdstype der er angivet på opgavetypen og ikke bare den første i listen.

Årstal vises på linjer når de tilføjes

Der vises nu årstal på fakturalinje, når en sådan oprettes med tilføj eller kopi.

Bug

 • Det er nu også muligt at opdatere fakturadato ved skift fra status kladde.

 • Fejl ved oprettelse af aconto faktura, flere linjer

 • Kan være svært at se faktura på kunden - fanen faktura.

 • Vis Dækningsbidrag og Over/underdækning på fakturalinjer efter faktura er godkendt

 • Det er ikke længere muligt, manuelt at markere en faktura som 0-faktura, når der samtidig udlignes acontofakturaer. Man skal selv gå på fakturalinjerne og få summen til at blive nul.

Kontakter

Forklaring

Link til artikel

E-mailadressen flere tegn

En kontakt kan nu have mere end 4 tegn til sidst efter punktum i e-mailadressen

API

Forklaring

Link til artikel

Nyt API

Nyt API er gjort tilgængeligt, kontakt TimeSolutions for yderligere.

Nye Felter

Fane

Felt

Forklaring

Kunde

Fakturering

Brug Fakturaadresse

Fakturaadresse

'Når der vælges brug fakturaadresse, så vælges denne adresse til at sætte på fakturahovedet i stedet for den adresse som står skrevet på basis fanen

Fakturering

Diverse felter til brug for ovenstående

Fakturering

Lås sats

Låst sats

Lås sats, dvs. Man vil ikke kunne afvige fra den valgte sats sat på opgaven, kunde eller opgavetypen

Intern

Kontor (Ny dimension)

Intern

Bogholder (Ny ansvarlig)

Opgave:

Fakturering

SKI kontraktnummer

Fakturering

CAP Type

Fakturering

CAP Forventet omsætning

Fakturering

CAP År:

Fakturering

Lås sats

Låst sats

Lås sats, dvs. Man vil ikke kunne afvige fra den valgte sats sat på opgaven, kunde eller opgavetypen

Intern

Kontor (Ny dimension)

Intern

Bogholder (Ny ansvarlig)

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?