Alle samlinger
12. Generelt
12.3 Genveje i TimeView
12.3 Genveje i TimeView

En samlet liste over alle tastaturgenveje i TimeView

Opdateret over en uge siden

Her kan du se, hvilke tastaturgenveje du kan bruge, for at gøre dit daglige arbejde med TimeView nemmere. Hvis der er supportartikler der beskriver genvejen, kan du klikke på linket og se artiklen.

Genvej

Forklaring

Link til artikel

Ctrl+Tab

Bladrer mellem faner på øverste niveau – dvs. mellem forskellige entiteter og lister. F.eks. fra kundelisten til en åben kunde, en opgave osv.

Ctrl+Shift+Tab

opretter en opgave på de kunder som er markeret i kundelistevisningen.

Pil til højre

Viser indholdet af et dokument/mail ude til venstre. (Man skal stå på et dokument for at visningen virker)

Pil til venstre

Lukker visning af et dokument/mail

Ctrl+T

Opretter tidsregistrering et vilkårligt sted i TimeView

Ctrl+R

Opretter tidsregistrering, med forudfyldt identitet afhængig af markerede opgave

Ctrl+G

Åbner en kunde et vilkårligt sted i TimeView

Shift+-

(bindestregen ved siden af højre shift) = klapper en grupperet listevisning sammen i TimeView

Shift++

(plus) = folder en grupperet listevisning ud i TimeView

Alt

aktiverer genvejsmenu i TimeView-båndet (som det kendes fra MS-office)

Ctrl+S

gemmer aktuelt dokument, kunde, opgave m.v.

Esc eller

CTRL + F4

Luk den aktive indholdsrude

Ctrl+Y

Genvej til regulering af igangværende arbejder

Ctrl+U

Genvej til oprettelse af udlæg

Ctrl+N

Tilføj tidsregistrering for uge og ... (multilinje)

Ctrl+M

Søg kun i "mine" - til/fra.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?