1. Gå til den video på YouTube du ønsker indsat. Vi skal have fat i videoens ID.
Kopier webadressen. Du kan kopiere den hele, eller blot det sidste efter v=

Husk at sikre dig at du har rettigheder til at bruge denne film. Evt skriv til vedkommende der har lagt den op.

2. Åbn YouTube indsættelse dialogen, ved at klikke på Tilføj medie knappen (+) under YouTube sektionen

3. Klik på Indsæt youtube-film knappen

4. Indsæt(control tast + V, eller højre mus + "Indsæt") linket ind i feltet Youtube video ID

5. Klik på knappen Check film, der kan verificere om linket fungerer korrekt. Er linket i orden, viser XpressU et billede(Thumb) af videoen. Klik til sidst på Indsæt youtube -film

Læs mere:

Youtube virker ikke når jeg indsætter

Fandt du dit svar?