Yrittäjän työterveyskulut

Lääkärikulut, fysioterapia, hieroja, silmälasit

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Verotuksessa vähennyskelpoisia työterveyshuollon kustannuksia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kansaneläkelaitoksen korvaamaan työterveyshuoltoon. Tästä johtuen kirjanpitoon voi viedä lääkäri ym. terveydenhoidon kuluja, mikäli yrittäjä on laatinut työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja hänellä on sopimus työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa. Sopimuksen voi laatia vaikka yrittäjä toimisi yrityksessään yksin ilman työntekijöitä.

Vähennyskelpoinen määrä

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotuksessa vähennyskelpoista on työterveyshuollon palveluista maksettu määrä. Vastaavasti veronalaista tuloa on Kansaneläkelaitokselta saatu korvaus. Yrittäjän verotuksessa vähennettäväksi määräksi jää siis ainoastaan se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kansaneläkelaitos ei ole korvannut.

Elinkeinotoiminnan veroilmoituksella voidaan vähentää ainoastaan se osuus yrittäjän maksamista työterveyshuollon kustannuksista, jota Kansaneläkelaitos ei ole yrittäjälle itselleen korvannut. Jos työterveyshuollon kustannukset on vähennetty kokonaan kirjanpidossa eikä Kansaneläkelaitoksen yrittäjälle itselleen maksamaa korvausta ole käsitelty tulona kirjanpidossa, Kela-korvauksen määrä on vähennettävä veroilmoituksella ilmoitetuista elinkeinotoiminnan menoista.

Vähennyskelvottomat kulut

Verotuksessa vähennyskelvottomiksi luetaan siis kaikki työterveyshuollon ulkopuoliset terveydenhuollon palvelut. Ne luetaan yksityisiksi elantokuluiksi. Tällaisia ovat mm. hierojalla tai vastaavalla käynnit, tavallisten silmälasien hankinnat ja hammashuollon kulut. Näyttöpäätelasien tai ammatissa juuri tietynlaisten silmälasien hankinta ovat kuitenkin vähennyskelpoista kulua.

Lisätietoa vähennyskelpoisuudesta löytyy verottajan sivulta.

ALViniin työterveyskulut kirjataan käyttämällä kululajia vapaaehtoisten henkilösivukulujen ryhmästä löytyvälle Työterveys-kululajille. Kela-korvaus kirjataan kululajille Muut liiketoiminnan tuotot.

Vastasiko tämä kysymykseesi?