Naar de hoofdinhoud
Weergave: Uren als tabel

In Eitje kan je de urenregistratie op twee manieren raadplegen: per teamlid of als tabel. Lees in dit artikel meer over de uren als tabel.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer kies je voor deze weergave?

  • Je kan per teamlid kijken naar alle uren per dag, week, maand en loonperiode.

  • Je kan aan de hand van filters specifieke urenregels zien.

Urenregels worden in een tabel onder elkaar weergegeven. Je bepaalt zelf welke urenregels je te zien krijgt aan de hand van filters voor de periode, teams en status van de urenregels. In deze weergave heb je veel flexibiliteit omdat je zelf de volgorde van de kolommen kan bepalen en kolommen kan verplaatsen, verbergen of vastpinnen. Je kan ook eenvoudig meerdere urenregels selecteren en deze bewerken en/of goedkeuren.

Tools (3)


Groeperen

Rechtsboven onder de knop 'Groepeer per' kan je de kolom kiezen waaronder de urenregels gegroepeerd moeten worden. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de urenregels te groeperen per teamlid, per datum of per status van de urenregels. Je kan een gegroepeerde kolom ook weer degroeperen.


Kolommen

Op deze pagina staan veel kolommen, je kan echter zelf bepalen wat je wel en niet wilt zien. Via de knop 'Kolommen' rechtsboven kan je aanvinken welke kolommen je in de tabel wilt zien.

Je kan op een kolom klikken, dan opent er een menu met opties. Je kan de volgorde van de kolommen bepalen door deze te verplaatsen via de knop 'Verplaats'. Je kan de kolom verbergen of pinnen, dan komt deze vooraan te staan. Via deze knop kan je ook kiezen of er oplopend of aflopend gesorteerd wordt en of je op deze kolom wilt groeperen.

Op deze manier stel je zelf je tabel samen, exact met de informatie die je wilt zien, in de volgorde die je wilt. Eitje onthoudt de laatst ingestelde kolommen en filters, dus je kan gerust van pagina wisselen tussendoor.
ā€‹


Tools

Met de 'Tools' knop kan je enkele snelle handelingen doen.
ā€‹

  • Uren toevoegen: Er opent een venster waarmee je uren kan toevoegen aan de pagina.

  • Uren exporteren: Er opent een venster met de kant-en-klare exports van de urenregistratie.

  • Exporteren naar Nmbrs: Indien je gebruikmaakt van Nmbrs, kan je hier de uren doorzetten.

  • Instellingen: Het scherm voor de instellingen voor de urenregistratie opent. Je leest hier meer over deze instellingen.

  • Tijdsinstellingen: Stel de afronding van de start- en eindtijd van shifts in. Dit kan op de minuut nauwkeurig of per 5, 10, 15, of 30 minuten. Dit hangt samen met de shifts op het rooster.


Periode

Linksboven bepaal je de periode van de urenregels die je wilt zien in de tabel. Je kan kiezen voor per dag, per week, per maand, per loonperiode (die je instelt in de instellingen) of specifieke periode.
ā€‹


ā€‹āš ļø Let op: Je kan bij specifieke periode een periode van maximum 2 maanden aanduiden. Wil je uren van een langere periode zien? Dan kan je best een export maken.
ā€‹


Filters

Onderaan de pagina kan je filters toepassen om specifiekere urenregels te zien in de tabel.

Zo kan je filteren op een team, dan krijg je enkel de urenregels van dat team te zien. Ook kan je filteren op de status van de urenregel. Handig als je bijvoorbeeld enkel de uren 'in afwachting' wilt zien zodat je die snel kan goedkeuren. Of als je enkel de ziekteuren van de vorige maand wilt zien.
ā€‹Verschil met het rooster

Bovenaan in het midden zie je het verschil tussen de urenregistratie en de geplande uren op het rooster. In het voorbeeld zijn er 105:30 gewerkte uren, dat zijn er 38 meer dan er op de planning stonden.


Uren bewerken en goedkeuren

Uren bewerken en goedkeuren kan op verschillende manieren. De eerste manier is door op een urenregel te klikken, dan opent er een venster. Lees hier wat alles in dit venster betekent.
ā€‹

Je kan de urenregel bewerken indien nodig en dan klikken op 'Goedkeuren'.
ā€‹

Je kan urenregels Ć©Ć©n voor Ć©Ć©n bewerken of goedkeuren, maar het kan ook sneller, door meerdere urenregels aan te duiden. Als je klikt op de checkbox bovenaan, dan duid je alle shifts aan. Klik je naast een groepering, dan duid je alle shifts binnen die groepering aan en klik je naast een enkele shift, duid je enkel die shift aan. Onderaan verschijnt dan de knop 'Actie uitvoeren', hier kan je kiezen voor urenregels bewerken of goedkeuren. Lees hier meer over uren bewerken.


ā€‹āš ļø Let op: Het bewerken en goedkeuren van de gewerkte uren kan alleen gedaan worden door de admin en teamleden met de rol 'Uren Accorderen'.

Was dit een antwoord op uw vraag?