Alle collecties
Mbrella Mobility Hub
Mobiliteitsbudgetten
Uitgaven
Waarom werd mijn uitgave niet terugbetaald?
Waarom werd mijn uitgave niet terugbetaald?

Kijk de status van je uitgave na

Audrey Stampaert avatar
Geschreven door Audrey Stampaert
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hebt u een uitgave ingevoerd maar geen terugbetaling gekregen op je loonfiche?

Waarschijnlijk heb je de uitgave toegevoegd nadat je admin de maandelijkse loonafsluiting reeds had afgerond. In dat geval krijg je een terugbetaling op je loonfiche van volgende maand.

Check de status van je uitgaven

  1. Ga naar Uitgaven en klik op de uitgave die je wil nakijken

  2. Check de Status. Goedgekeurd? Indien niet, vraag je admin om je uitgave goed te keuren.

  3. Bekijk de payroll status

  4. Is de uitgave terugbetaalbaar? Indien niet, pas de uitgave aan

  5. Is de uitgave nog goed te keuren? Dan heb je de uitgave te laat doorgegeven om tijdig te verwerken in de laatste loonafsluiting

  6. Is de uitgave verzonden? Dan heb je de terugbetaling al ontvangen of zal je ze ontvangen op je volgende loonfiche.


Gerelateerde artikels

Was dit een antwoord op uw vraag?