Uitgaven uitgelegd

In een eenvoudig overzicht

Audrey Stampaert avatar
Geschreven door Audrey Stampaert
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met Mbrella volg je mobiliteitsuitgaven in real-time op, bekijk je de huidige status van het mobiliteitsbudget van je werknemers en track je hun mobiliteitsuitgaven. Met één simpele klik.

Wat zijn uitgaven?

Met Mbrella kun je alle uitgaven in het tabblad 'Uitgaven' eenvoudig beheren. Wanneer een uitgave werd toegevoegd, verschijnt ze in de lijst 'Alle uitgaven'.

Hier vind je volgende informatie:

Begrippen die je vaak zal tegenkomen

Uitgave Categorie

Mobiliteitsuitgaven kunnen gaan van een milieuvriendelijke auto, een fiets, tot huisvestingskosten. We hebben ervoor gezorgd dat alleen mobiliteitsuitgaven die zijn toegestaan binnen het mobiliteitsbudget kunnen worden toegevoegd aan Mbrella.

Tip: Als je de kosten voor Mbrella wil aftrekken van het mobiliteitsbudget van je werknemers, selecteer dan de categorie 'gebruikskosten' in de dropdown.

Uitgave Status

De status kan 'goedgekeurd', 'in afwachting' of 'geweigerd' zijn

Tip: enkel goedgekeurde uitgaven zullen worden doorgestuurd naar je sociaal secretariaat. Als je een uitgave wil terugbetalen op de volgende loonfiche van je werknemer, moet je deze goedkeuren voor de afsluitdatum van de loonverwerking.

Partner

Wanneer een uitgave manueel wordt toegevoegd, wordt de partner vermeld als 'Mbrella'. Uitgaven die automatisch worden toegevoegd via integratie met een van onze partners, zullen zichtbaar zijn onder de partnernaam (bv. MyMove, Modalizy).

Acties die je vaak zal uitvoeren

  • Klik op duim omhoog of duim omlaag om uitgaven goed of af te keuren

  • Klik op 'bewerk' om uitgaven aan te passen of verwijder ze

Je kan uitgaven bewerken zolang ze niet werden verzonden naar je sociaal secretariaat. Eens verzonden, kan je ze niet meer aanpassen.


Gerelateerde artikels

Was dit een antwoord op uw vraag?