Alle collecties
Ik ben een HR admin
HR admin - FAQ Wettelijk Mobiliteitsbudget
Hoe zit de fiscale regeling voor de werknemer in elkaar voor een laadstation thuis?
Hoe zit de fiscale regeling voor de werknemer in elkaar voor een laadstation thuis?
Jeroen Beuls avatar
Geschreven door Jeroen Beuls
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Ondernemingen zijn vrij om te kiezen of ze al dan niet een laadstation installeren en vergoeden bij de werknemer thuis. Eveneens beslissen zij ook welke kosten zij vergoeden. Zo kan het zijn dat de werkgever enkel de aankoop financiert, maar niet de installatie, de keuring en mogelijke andere kosten (Bv. openbreken oprit, verzwaring elektrische installatie...). De car policy van het bedrijf zal dit verduidelijken.

Werkgever betaalt het laadstation

De werknemer betaalt geen extra VAA, indien er op basis van de car policy blijkt dat de kosten voor het laden van de bedrijfswagen en de kosten voor een laadpaal samen met de bedrijfswagen ten laste worden genomen door de werkgever. Enkel het VAA van de bedrijfswagen zelf wordt betaald door de werknemer. Dit aangezien de overheid de vergroening van het bedrijfswagenpark niet wil ontmoedigen.

Deze regeling is wel enkel van toepassing indien het over een laadstation gaat met een specifiek communicatiesysteem dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt.

Werknemer betaalt het laadstation

Een werknemer die zelf een laadstation moet/wil plaatsen kan een belastingvermindering aanvragen. Hiervoor moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Het moet gaan om een vast laadstation;

  • De installatie moet goedgekeurd worden door een erkend keuringsorganisme. Je moet hiervan een attest kunnen voorleggen;

  • Het moet gaan om een intelligent laadstation. Dit houdt in dat zij digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen;

  • Het laadstation moet gebruik maken van groene stroom. Dit kan op basis van een 100 procent groen stroom-contract of op basis van eigen hernieuwbare energie (of een mix van beide);

  • Het laadstation moet worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de werknemer. (Buitenparkeerplaatsen nabij de woning kunnen in aanmerking komen. Het moet dan wel gaan om een parkeerplaats waarover de belastingplichtige gebruiksrechten heeft.).

De belastingvermindering kan aangevraagd worden voor de aankoop van het laadstation, de plaatsing, de keuring van de installatie en de uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie. Een huurder komt ook in aanmerking voor de belastingvermindering. Tot en met 31 december 2023 geldt er een vermindering van 30 procent. Daarna kan er nog tot 31 augustus 2024 genoten worden van een belastingvermindering van 15 procent. Dit voor een maximaal bedrag van 1.750 euro.

Meer informatie over de belastingvermindering en hoe de aanvraag gedaan kan worden, vind je hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?