Alle collecties
Hulpverleners
Cliëntdossier
Algemeen
Hoe kan ik een dossier delen of overdragen naar een andere therapeut?
Hoe kan ik een dossier delen of overdragen naar een andere therapeut?
Jordi Vandenhouwe avatar
Geschreven door Jordi Vandenhouwe
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De eigendom van een dossier wordt door de rol van de therapeut bepaald. Zo kan een therapeut de rol van eigenaar, collaborator of viewer aannemen binnen een dossier. Meer informatie over het verschil tussen deze rollen kan u in dit artikel terugvinden.

Per dossier is er één therapeut die de rol van eigenaar op zich neemt en kunnen meerdere personen de rol van collaborator en viewer op zich nemen. De cliënt en alle betrokkenen kunnen op elk moment zien wie er dossier rechten heeft en welke rol deze persoon heeft.

Een therapeut toevoegen aan een dossier

Binnen een dossier kan u via "Instellingen" een andere hulpverlener toevoegen:

Om een dossier te delen druk je op "Nieuwe hulpverlener uitnodigen" en geef je het mailadres van deze therapeut in. Je kan deze therapeut toevoegen als eigenaar, collaborator of als viewer.

Goed om te weten

Ook de cliënt en alle betrokkenen worden van deze wijziging in dossier rechten op de hoogte gebracht via e-mail.

Rol van eigenaar overdragen aan een andere therapeut

Wil je de eigendom overdragen naar een therapeut die al dossier rechten heeft? Dan kan je eenvoudig zijn rol veranderen via onderstaand drop-down menu.

Is de nieuwe eigenaar nog geen collaborator of viewer in het dossier? Dan kan je deze therapeut bij het uitnodigen direct de rol eigenaar toewijzen.

Bij het wijzigen van de eigendom krijgt u de volgende waarschuwing te zien.

Indien u de eigendom wilt overdragen drukt u op "Bevestigen". Zoals weergeven in de waarschuwing zal uw rol automatisch veranderen van eigenaar naar collaborator. Indien je niets meer met het dossier te maken hebt, kan je jezelf daarna van het dossier verwijderen.


Goed om te weten

Ook andere betrokken therapeuten (collaborators & viewers), de cliënt en alle betrokkenen worden van deze wijziging op de hoogte gebracht via e-mail.

Was dit een antwoord op uw vraag?